ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Cadrul normativ în domeniul Societăţii Informaţionale

Emise de Guvernul RM
Nr. d/oTipulsort iconDomeniulTitlulPDFNr.Data emiteriiData publicarii
1HotaririServicii electronicePrivind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign)4052014-06-022014-06-06
2HotaririProtectia datelor personale Privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal11232010-12-142010-12-24
3HotaririConcepții registre de statCu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora10471999-11-081999-11-12
4HotaririPlatforma M-Cloud Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)1282014-02-202014-02-25
5HotaririProgramul de dezvoltare a educaţiei incluziveCu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-20205232011-07-112011-07-15
6HotaririRegistrul de stat al actelor juridiceCu privire la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova13812006-12-072006-12-15
7HotaririEvidenta operatorilor DCP in Registrul operatorilor de DCPPrivind aprobarea Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal2962012-05-152012-05-25
8HotaririReglementări tehniceCu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”12742007-11-232007-12-07
9HotaririPaginile oficiale ale APC în reţeaua InternetPrivind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet1882012-04-032012-04-06
10HotaririServiciul MLogPrivind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog)7082014-08-282014-09-05

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova