ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Cadrul normativ în domeniul Societăţii Informaţionale

Emise de Guvernul RM
Nr. d/oTipulsort iconDomeniulTitlulPDFNr.Data emiteriiData publicarii
1HotaririProtectia datelor personale Privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal11232010-12-142010-12-24
2HotaririEvidenta operatorilor DCP in Registrul operatorilor de DCPPrivind aprobarea Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal2962012-05-152012-05-25
3HotaririEliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor R. MoldovaPentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova1252013-02-182013-02-22
4HotaririInteroperabilitate Cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate6562012-09-052012-09-07
5HotaririPlatforma M-Cloud Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)1282014-02-202014-02-25
6HotaririPaginile oficiale ale APC în reţeaua InternetPrivind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet1882012-04-032012-04-06
7HotaririServicii electronice Privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass)10902013-12-312014-01-10
8HotaririServicii electronicePrivind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign)4052014-06-022014-06-06
9HotaririRegistrul de stat al actelor juridiceCu privire la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova13812006-12-072006-12-15
10HotaririRegistrul resurselor şi sistemelor informaţionale de statPrivind Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat10062012-12-282013-01-04

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova