ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

S-a lansat Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova

2015-09-17   Hits: 4422  Unique visitors: 1818

La data de 16 septembrie 2015, în cadrul Ministerului Justiţiei a avut loc prezentarea Registrului de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova care poate fi accesat la adresa electronică www.legis.md.

Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova reprezintă o soluţie informaţională sistematizată a datelor despre toate categoriile actelor juridice adoptate de către autorităţile publice ale RM şi este destinat pentru evidenţa şi difuzarea acestora.

Registrul a fost realizat în conformitate cu Planul de Acţiuni pentru Implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, sporirea accesului publicului la actele normative, acţiunea: „Optimizarea bazei de date a actelor normative".
 

Category: Noutăţi TIC în Republica Moldova Tags: Registrul de stat al actelor juridice, registru, Registre electronice, e-servicii, Republica Moldova
Last updated:  21-09-2015 08:06:45
Source:    justice.gov.md

 
3