ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

dr. Igor Cojocaru prezent la prima lecţie la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM

2015-09-01   Hits: 3414  Unique visitors: 1577

La 1 septembrie curent, directorul IDSI, dr. Igor Cojocaru a fost prezent la prima lecţie la USM, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, alături de dr.hab. Nelly Ţurcan, conferenţiar universitar la Departamentul Comunicare şi Teoria Informării şi cercetător ştiinţific principal în cadrul IDSI, şi dr. Mariana Harjevschi, director general  al Bibliotecii Municipale "B.P. Haşdeu".

Dl Igor Cojocaru a prezentat unii indicatori aferenţi societăţii informaţionale din Republica Moldova, a vorbit despre activitatea Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, precum şi despre Instrumentul Bibliometric Naţional - care trebuie să devină o sursă veridică de informare pentru orice student, masterand sau doctorand.

În ultimii ani, aproximativ 100 de persoane au fost antrenate în IDSI la stagiu de practică tehnologică, de producţie, de licenţă, iar aceste oportunităţi cu perspective de angajare, a celor mai buni absolvenţi, sunt disponibile şi pentru studenţii USM.
Republica Moldova are nevoie de specialişti calificaţi pentru lucrul cu informaţia, iar USM creează cele mai bune oportunităţi în pregătirea unor astfel de specialişti.
 

Category: Noutăţi IDSI Tags: USM, stagiu de practica, Igor Cojocaru, IDSI, IBN
Last updated:  02-09-2015 08:27:44
Source:    IDSI

 
6