ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Înregistrarea şi eliberarea titlurilor de protecţie pentru OPI - disponibil pe Portalul Serviciilor Publice

2013-02-19

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova eliberează pentru persoanele fizice și juridice titluri de protecție pentru obiectele de proprietate intelectuală.

Obiecte de proprietate intelectuală care pot fi înregistrate sunt:
* Invenții
* Mărci
* Desene / Modele industriale
* Indicații geografice, denumiri de origine, specialități tradiționale garantate
* Soiuri de plante
* Topografii circuite integrate
* Drept de autor și drepturi conexe

Cererile de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală și documentele aferente, utilizând semnătura electronică, pot fi depuse și on-line.

Serviciul poate fi solicitat pe Portalul Serviciilor Publice la www.servicii.gov.md sau adresa web a serviciului electronic la http://www.e-servicii.agepi.gov.md

Category: Noutăţi TIC în Republica Moldova Tags: AGEPI, e-servicii
Last updated:  19-02-2013 17:56:54
Source: