ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Conferinţă la USM dedicată problemelor noilor tehnologii de comunicare

2013-04-30

La 26 aprilie 2013, Catedrele de Limbă Franceză şi de Limbă Engleză ale Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine ale Universităţii de Stat din Moldova au organizat Conferinţa internaţională "Problèmes de didactique et de grammaire des langues". Evenimentul a fost dedicat In memoriam prof. Eugenia Pavel şi a beneficiat de sprijinul Agenţiei Universitare a Francofoniei în cadrul proiectului "Mutualisation des formations en FOS sur des réseaux interuniversitaires". Conferinţa s-a axat pe două tematici: "Didactica limbilor moderne codimensionată cu noile tehnologii de comunicare" şi "Gramatica limbilor moderne în contextul secolului al XXI-lea".

În cadrul şedinţei în plen, desfăşurate în Sala Senatului USM, a prezentat o comunicare strălucită invitatul de onoare prof. Jean-Marie Klinkenberg, specialist în semiotica vizuală, de la Universitatea din Liège, Belgia: "La norme du français: de la centralité à l`éclatement", . În cartea "Iniţiere în semiotica generală", autorul constată că “Semiotica este o disciplină paradoxală: o găsim peste tot şi nicăieri. Ea îşi propune să ocupe un loc spre care converg numeroase ştiinţe: antropologia, sociologia, psihologia socială, psihologia percepţiei şi, dintr-o perspectivă mai larga, ştiinţele cognitive, filozofia şi în mod special epistemologia, lingvistica, disciplinele comunicării”.

O altă prezentare importantă a fost făcută de prof. invitat al USM dr. Richard Garrett, de la Universitatea Visconsin-Platteville, SUA: „The 21st Century Challenge for Teaching in American Universities: Teaching English Communication to International Students”. Şedinţele de lucru în secţiuni şi atelierele au avut numeroşi participanţi, comunicările prezentate au abordat: comunicarea în mediul online în context didactic, semantica limbii şi semantica discursului, structuri ale oralităţii în textul actual, probleme de traducere, reţelele de socializare şi rolul lor în promovarea unei comunicări profesionale, utilizarea şi adaptarea neologismelor din diferite limbi, terminologie, creativitate, onomastică, interculturalitate, elaborarea cursurilor online, competenţa dialogică, necesitatea revizuirii manualelor de liceu, actele de vorbire, probleme de dialectologie, tehnici de formare a competenţelor lectorale, lingvistice, comunicative etc.

Atelierul 7 a fost moderat de dna dr. prof. univ. Crestianicov Elena, care a prezentat comunicarea Creating American and British Studies Curricula: English through Economic, Social, Political and Cultural Studies, amintind şi despre realizările Centrului de Studii Americane. Dna Iraida Condrea a venit cu o comunicare privind aspecte ale traducerii din limba rusă în română, Calchei Marcela a pus accentul pe utilizarea “predării reflective” în pregătirea profesorilor de limbi străine, Caragia Rodica a remarcat importanţa lucrului individual la orele de traducere orală, iar Iuliana Rimskaia a susţinut conferinţa Paradigmatic Analysis of Lexico-Semantic Groups in the Semantic Field “Positive Evaluation”.

În cadrul aceluiaşi atelier au fost prezenţi cu o comunicare elaborată în comun dr. Ungureanu Elena, Institutul de Filologie al AŞM şi Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, şi Lilian Friptuleac, care elaborează teza de master cu titlul «Social media în Republica Moldova» (cond. din partea USM prof. Victor Moraru, din partea IDSI dr. Elena Ungureanu). Comunicarea "Facebook-ul – tărîm al hypertextului" s-a axat pe probleme legate în special de reţeaua de socializare Facebook şi modalitatea interactivă a comunicării prin intermediul hypertextului (textul electronic, dotat cu hyperlinkuri, cu emoticoane, icon-uri, video, imagini etc.), facilitând astfel schimbul de informaţie şi multiplicarea sensurilor mesajelor interactive. Autorii au trecut în revistă câteva din avantajele şi dezavantajele comunicării în reţea, menţionând necesitatea de a utiliza reţelele de socializare pentru promovarea (marketingul) produsului textual, inclusiv ştiinţific.

Comunicările urmează să fie publicate într-un volum omagial.

Prezentarea poate fi vizualizată pe http://prezi.com/smv9y5s7_jif/facebook-taram-al-hypertextului/

Category: Noutăţi IDSI Tags: USM, Lilian Friptuleac, Institutul de Filologie, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, IDSI, hypertext, Elena Ungureanu, conferinta
Last updated:  03-05-2013 19:35:58
Source: