ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Reprezentanții IDSI la masa rotundă „Mecanisme de promovare şi popularizare a ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice”

2013-05-17

Vineri, 17 mai 2013, la Facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării a Universităţii de Stat din Moldova şi-a desfăşurat lucrările masa rotundă „Mecanisme de promovare şi popularizare a ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice”, la care au fost invitaţi specialişti de la Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

Cu un mesaj de salut a venit dr., conf. univ. Georgeta Stepanov, decan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, şi dr. hab., prof. univ. Mihai Revenco, prorector pentru activitatea ştiinţifică al USM. Comunicările şi discuţiile din cadrul mesei rotunde au fost monitorizate de dr., conf. univ. Nelly Turcan. La realizarea programului mesei rotunde au contribuit drd. Igor Cojocaru (comunicare orală "Rolul Instrumentului Bibliometric Naţional în suportul informaţional al sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova"), dr. Elena Railean (comunicare orală "De la mecanismele informatice statice de promovare şi popularizare a ştiinţei la mecanismele colaborative: noi oportunităţi") şi dr. Elena Ungureanu, care au argumentat aportul Instrumentului Bibliometric Naţional în suportul informaţional al sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova, elaborat şi menţinut de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, dar şi alte mecanisme de promovare şi popularizare a ştiinţei utilizate la biblioteca Universităţii din Illinois – Champaign (SUA) şi Open University. A fost accentuat faptul că unele din mecanismele informatice sunt deschise şi pot fi utilizate individual de cercetător pentru a spori vizibilitatea temei şi a rezultatelor obţinute în cadrul temei de cercetare ştiinţifică, a identifica posibilităţi de colaborare şi a iniţia proiecte. Un rol deosebit a fost acordat mecanismelor colaborative care oferă oportunităţi de identificare şi acces a celor mai relevante resurse ştiinţifice.

La masa rotundă am mai participat Natalia Cheradi de la Biblioteca Ştiinţifică ASEM, cu comunicarea „Promovarea Accesului Deschis la cercetare în bibliotecile universitare”, completată de drd. Ana Gudima de la Biblioteca Ştiinţifică ASEM. A fost prezentată experienţa ASEM în elaborarea repozitoriilor instituţionale. O experienţă similară a fost obţinută la ULIM. Dnele Zinaida Sochircă şi Ludmila Corghenci au prezentat un raport despre iniţiativele pentru accesul deschis. În comunicarea Vioricăi Lupu de la Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova au fost plasate accente pe promovarea publicaţiilor ştiinţifice naţionale din domeniul agriculturii în spaţiul informaţional mondial.

Participanţii la masa rotundă şi-au exprimat acordul privind necesitatea unei colaborări active a tuturor organismelor şi decidenţilor în vederea sensibilizării comunităţii ştiinţifice din RM privind politicile Open Access.

Galerie foto

Category: Noutăţi IDSI Tags: USM, masa rotunda, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Last updated:  17-09-2013 19:05:25
Source: