ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Lecţie publică despre tehnologia Haptică în cadrul IDSI

2013-05-29


Pe data de 28.05.2013 în incinta Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale a fost prezentată o lecţie publică cu tematica “Advanced Multimedia Simulation with Haptic Feedback and Web3D”, oferită de dr. Felix G. Hamza-Lup de la Armstrong Atlantic State University.

In aceasta lectie publica Dr. Hamza-Lup prezinta rezultatele de cercetare obtinute in proiectul HapticMed (no. 128/02.06.2010, ID/SMIS 567/12271) pe care dansul il conduce in Romania, finantat de ANCS.

La lecţia publică au participat în jur de 25 de persoane de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţanu”, Institutul de Ecologie şi Geografie, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Editura Cartier, Universitatea Pedagogică din Chişinău „Ion Creangă” şi colaboratori ai IDSI.

În prezentare a fost evidenţiat rolul tot mai mare al tehnologiilor Haptice pentru proiectarea didactică a studiilor de caz modelate pentru medii de învăţare centrate pe educat. Un rol deosebit a fost acordat posibilităţilor tehnologiilor Haptice pentru evaluarea conceptelor cu grad sporit de dificultate la etapa K-12 şi pentru studiul universitar, crearea schemelor cognitive asociate şi formarea /dezvoltarea abilităţilor tactile în dinamică.

Ulterior a fost realizată o trecere în revistă a rezultatelor obţinute şi aplicate în instruirea şi evaluarea formativă a viitorilor medici, programatori şi savanţi. Unul dintre aceste proiecte “X3D for Physics & Chemistry”, iniţiat de dna dr. Elena Railean, demonstrează actualitatea tehnologiilor de simulare Haptică pentru comprehensiunea conceptelor prezentate prin interfeţele manualului electronic/digital elaborat în baza principiilor designului metasistemic al învăţării.

În discuţiile cu referinţă la tematica abordată au fost expuse opinii referitoare la oportunităţile stabilirii unor noi acorduri de colaborare naţională şi internaţională, iniţierii proiectelor de cercetare fundamentale şi aplicative, programelor de schimb cultural şi ştiinţific.
 

Category: Noutăţi IDSI Tags: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, IDSI, Elena Railean, acord de colaborare, 3D
Last updated:  02-07-2013 13:58:47
Source: