ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Zi de informare cu privire la Apelul proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative

2014-06-17

La Academia de Ştiinţe a Moldovei a avut loc, la 13 iunie 2014, Ziua de informare cu privire la Apelul proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, finanţate de la bugetul de stat, pentru anii 2015-2018.

La şedinţă au fost prezenţi prim-vicepreşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu şi vicepreşedintele interimar al AŞM, m.c. Ion Guceac, întrunirea-seminar avându-i invitaţi pe directorii de instituţii, academicienii coordonatori, directorii de proiect şi potenţialii directori de proiect, executori şi reprezentanţi ai Direcţiei politică economică şi finanţe, economiştii şi contabilii şefi, cercetători interesaţi în apel.

Vicepreşedintele interimar al AŞM, m.c. Ion Guceac, sub egida căruia a fost organizat seminarul, a ţinut să specifice pentru cei prezenţi, că proiectele de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, care au fost în derulare, finalizează în anul curent, astfel încât în anul următor urmează realizarea cercetărilor într-un nou format. Chiar dacă particularităţile şi condiţiile înaintate faţă de elaborarea propunerilor de proiect, completarea formularelor necesare, o serie de alte rigori care urmează a fi respectate în procesul de realizare a acestui concurs, sunt cunoscute, responsabilii de acest proiect au decis organizarea dezbaterilor publice cu participarea largă a tuturor celor interesaţi. Vicepreşedintele a reamintit, de asemenea, că Apelul privind concursul proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative 2015-1018 a fost plasat pe site-ul Academiei de Ştiinţe, pe paginile publicaţiilor periodice, dar şi pe portalurile agenţiilor de presă, astfel încât cercetătorii să poată să se documenteze despre conţinutul acestuia în timp util.

În cadrul şedinţei de lucru, vicedirectorul CFCFA, Elena Zamşa a prezentat un raport informativ privind procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte, condiţiile de participare şi eligibilitatea propunerilor de proiect în cadrul Apelului proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative. Svetlana Mihalachi, cercetător la IDSI, a vorbit despre platforma Expert Online, procedura înaintării propunerilor de proiect, prezentând şi alte informaţii utile în procesul de completare a formularelor. Un raport cu informaţii relevante privind aspectele financiare ale proiectelor de cercetări fundamentale şi aplicative a prezentat şeful Direcţiei politică economică şi finanţe al AŞM, Vitalie Boian.

La finele lucrărilor seminarului, prim-vicepreşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu a mulţumit tuturor pentru participarea activă, discuţiile interactive şi propunerile înaintate. La multitudinea de întrebări care au vizat în parte finanţarea pentru echipament, prim-vicepreşedintele a reiterat că este vorba de finanţare instituţională şi banii care vin pentru susţinere instituţională nu pot fi utilizaţi, cu regret, pentru a crea infrastructuri de echipament, Totodată, academicianul a asigurat că vor fi identificate posibilităţi de a primi finanţare adiţională pentru infrastructură, invocând exemplul altor state, unde infrastructura de echipament s-a creat prin susţinerea adiţională şi prin programele comunitare, care au făcut chiar un salt în acest sens. Mai mult, Asocierea la Programul Orizont 2020, va oferi noi oportunităţi pentru cercetători, urmează doar a fi create echipe vizibile care să câştige granturi pentru o finanţare adiţională.

În cadrul întrunirii au fost discutate şi alte aspecte cu privire la Apel, fiind înaintate şi o serie de propuneri care vor fi analizate şi supuse discuţiilor la şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică din 16 iunie curent.

  

  

Category: Noutăţi IDSI Tags: Expert-Online, concurs, cercetare, ASM
Last updated:  20-06-2014 10:15:09
Source:    Centrul Media, AŞM


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova