ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Elaborarea şi implementarea serviciilor IT în baza datelor publice

2010-12-23

Directiva Uniunii Europene privind necesitatea de a face public anumite date statistice şi analitice pentru ca fiecare instituţie de stat să poată avea acces la ele şi, în baza acestora, să elaboreze şi să implementeze servicii IT publice, a constituit subiectul de bază al discuţiilor specialiştilor CRIS „Registru” cu reprezentanţi naţionali şi internaţionali în domeniul guvernării electronice.

Discuţiile s-au desfăşurat în cadrul întrevederii de astăzi la Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” şi au întrunit experţi naţionali din partea Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi ai Centrului de Guvernare Electronică din Republica Moldova, precum şi experţi ai Băncii Mondiale şi USAID din domeniul guvernării electronice.

Formatul extins al discuţiilor a permis părţilor să analizeze situaţia în Republica Moldova ce ţine de posibilitatea prezentării datelor cu caracter public, în strictă conformitate cu Legea „Cu privire la protecţia datelor cu caracter personal” şi alte acte legislative ce ţin de respectarea drepturilor omului.

Această Directivă a Uniunii Europene are drept scop prezentarea informaţiilor/datelor publice, statistice sau analitice, din diverse resurse de stat, pe site-uri publice, cu excepţia afişării datelor cu caracter personal, în format accesibil şi disponibil oricărei instituţii, pentru ca în baza lor instituţiile să deducă anumite concluzii referitoare la problemele şi necesităţile populaţiei şi să-şi consolideze capacităţile de elaborare, implementare şi prestare a serviciilor IT.

Aspectul tehnic şi organizaţional, statutul tipului de date publice, divizarea şi clasificarea acestora reprezintă factorii cheie în procesul de elaborare şi implementare a serviciilor. Platforma tehnică este bine dezvoltată în cadrul CRIS „Registru”, astfel încît părţile au hotărît să-şi concentreze eforturile asupra aspectului organizaţional. Iar în cadrul şedinţelor următoare se vor discuta proiecte concrete, pentru a pune bazele creării şi testării unui serviciu concret IT, în baza datelor publice.

Sursa: www.registru.md

Category: Noutăţi IDSI Tags: e-servicii
Last updated:  15-02-2012 10:11:44
Source:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova