ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Serviciul Fiscal de Stat lansează un nou serviciu electronic - "e-Cerere"

2015-12-05   Hits: 4352  Unique visitors: 1894

Serviciile oferite contribuabililor de către Serviciul Fiscal de Stat (îndrumare şi asistență, comunicare, simplificarea procedurilor) reprezintă instrumentul prin care administrația fiscală vine în sprijinul contribuabililor pentru a facilita îndeplinirea obligaţiilor fiscale ce le revin şi constituie premisa esențială pentru creşterea civismului fiscal. Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, SFS continuă procesul de modernizare a administrației fiscale, care vizează prestarea de servicii diversificate, moderne şi de calitate, care să aducă beneficii atât administrației fiscale, cât şi contribuabililor.

În atingerea obiectivelor propuse, un mijloc eficient este dezvoltarea şi lansarea serviciilor electronice fiscale, un nou pas în acest sens fiind noul serviciul electronic - ,,e-Cerere” -, pe care-l lansăm astăzi. Acest serviciu electronic este o soluție informațională menită să înlocuiască procedura tradițională de depunere a cererilor (privind înregistrare ca plătitor de T.V.A. şi/sau de înregistrare a subdiviziunilor) cu un mecanism modern, bazat pe tehnologii informaționale.

La prima etapă, sistemul pune la dispoziția contribuabililor, care dispun de semnătură electronică, şi inspectorilor fiscali următoarele module:
• Înregistrarea on-line a plătitorilor T.V.A.;
• Gestionarea on-line a subdiviziunilor.

„Gestionarea on-line a plătitorilor T.V.A.” permite contribuabililor să prezinte on-line cererea privind înregistrarea/anularea în calitate de plătitor T.V.A, precum şi să vizualizeze certificatul emis de autoritatea fiscală. Aceste operaţiuni pot fi realizate direct de la calculatorul personal al utilizatorului, conectat la internet.

Cu referinţă la modulul „Gestionarea subdiviziunilor”, implementarea acestuia are menirea să simplifice procedurile de prezentare a cererii de înregistrare/modificare/sistare şi închidere a subdiviziunilor, oferindu-se oportunitatea de a le efectua, la fel, on-line.

Totodată, datorită soluțiilor menționate, va fi eficientizată activitatea inspectorilor fiscali ce ține de evidenţa cererilor, a contribuabililor, a subdiviziunilor înregistrate şi va spori operativitatea actualizării datelor vizate în Sistemul Informațional fiscal.

”Gestionarea on-line a plătitorilor T.V.A.” şi ”Gestionarea on-line a subdiviziunilor” sunt accesibile pe portalul www.servicii.fisc.md şi pot fi testate de către toţi utilizatorii serviciilor electronice fiscale, fără a produce efecte juridice până la publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului privind lansarea în exploatare industrială a sistemului.

În perspectivă imediată, SFS va convoca o conferință de presă, dedicată lansării în exploatare industrială a Sistemului Informațional Automatizat „e-Cerere”. 

Category: Noutăţi TIC în Republica Moldova Tags: e-servicii, Serviciu Fiscal de Stat
Last updated:  05-12-2015 09:10:18
Source:   www.fisc.md 

 
0