ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Propuneri de optimizare a infrastructurii de comunicaţii

2011-07-04

În cadrul şedinţei Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM din 30 iunie 2011 a fost examinată chestiunea cu privire la informatizarea instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.

O informaţie la acest subiect a fost prezentată de Igor Cojocaru, directorul Institutului Dezvoltării Societăţii Informaţionale (IDSI). Directorul a menţionat realizările institutului în domeniul e-infrastructurii începând cu anul 2006 când a fost efectuat un audit extern al infrastructurii de comunicaţii ACADEMICA cu conectare la reţeaua RENAM, urmat de un set de acţiuni corective şi preventive: proiectarea şi dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii şi a unor servicii informatice noi. La implementarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în activitatea de cercetare şi management în domeniul ştiinţei la acest proces a contribuit fiecare instituţie academică.

Potrivit raportorului, în urma optimizării infrastructurii de comunicaţii, reţeaua a devenit una conformă cu standardele internaţionale, care la moment este administrată 80% de la distanţă, numărul de personal de administrare reducându-se de patru ori, topologia fizică a reţelei devenind una comună pentru întreaga comunitate de cercetare-dezvoltare. Totodată, fiecare instituţie dispune de reţele virtuale private, în funcţie de necesităţi. Actualmente, la reţeaua ACADEMICA sunt interconectate 19 instituţii de cercetare, auxiliare şi de profil care acoperă 14 edificii în 5 sectoare, 26 organizaţii, peste 1100 de calculatoare.

Igor Cojocaru s-a referit în intervenţia sa şi la Sistemul Expert Online de depunere a propunerilor de proiecte finanţate din bani publici, implementarea căruia a demarat în anul 2008. Astfel, în anul 2010 au fost depuse prin Sistemul Expert Online toate cele 355 de propuneri de proiecte, iar în 2011 – 73.

Directorul a relatat, de asemenea, că a fost efectuat un studiu privind gradul de utilizare a sistemului respectiv, în care au fost antrenaţi cercetători din 39 de organizaţii, la care au participat 136 de respondenţi: 56% consideră că SI Expert online a eficientizat procesul de înaintare şi evaluare a propunerilor de proiecte; 66% consideră că Expert online poate îmbunătăţi procesul de luare a deciziilor; 29% consideră că procesul de finanţare a devenit mai transparent, iar 32% sunt indecişi; 78% sunt dispuşi a evalua online propuneri de proiecte; 72 % recomandă utilizarea în continuare a SI Expert online.

Vizibilitatea activităţi de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova prin Internet în baza statisticii resurselor informaţionale elaborate de IDSI a crescut pe parcursul a 3 ani, rezultatul cifrându-se la jumătate de milion de vizite, peste 243 mii vizitatori unici.

Raportul include şi o serie de propuneri ce vizează antrenarea personalului ingineresc din toate instituţiile în scopul eficientizării activităţii de cercetare şi dezvoltare în Republica Moldova. În acest sens, s-a accentuat trecerea la o nouă etapă a dezvoltării a acestei reţele academice de la consumator de Internet către furnizor de informaţie ştiinţifică. Şi asta pentru a nu fi doar consumatori de resurse, dar ceea ce aşteaptă comunitatea – de a furniza prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii cunoştinţe către cetăţeni. Cu alte cuvinte, acest lucru ar putea fi realizat prin completarea continuă a site-urilor deja existente, precum şi utilizarea instrumentelor informatice colaborative. La etapa iniţială, fiecare revistă ar putea să dispună de un site care ar propune chiar mecanisme de comercializare online a acestor reviste. Fiecare proiect să aibă o pagină web pe pagina instituţiei, portalul, site-ul instituţiei (deja unele instituţii dispun de atare mecanism). După caz, membrii academiei ar putea avea pagini personale, unele cărţi ar putea fi expuse în format electronic, care se consideră că pot fi expuse gratis sau pot fi comercializate, utilizând aceste tehnologii.

Tot cu titlul de propunere a fost expusă ideea implementării unui mecanism unic de statistică, drept pentru care s-ar putea duce o evidenţă privind vizibilitatea prin intermediul TIC pentru toate site-urile. În acest sens, directorul IDSI a recomandat a implementa Google Analitycs, institutul venind şi cu recomandarea de a face o inventariere a infrastructurii în toate organizaţiile pentru a utiliza cât mai eficient această infrastructură.

Prezentarea "Informatizarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării", Igor Cojocaru 

Sursa: www.asm.md 

Categoria: ASM Cuvinte-cheie: IDSI, eInfrastructura
Ultima actualizare:  09-04-2012 10:33:12
Sursa: