ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified
helsinki initiative

Noutăţi

30 05/19
Schimb de know-how în domeniul infrastructurilor de cercetare - eveniment organizat de proiectul ResInfra@DR

Cei peste 25 de experți participanți la eveniment, care reprezintă toate țările din macro-regiunea dunăreană, au fost implicați în mai multe sesiuni de lucru interactive, unde vorbitorii nominalizați au făcut prezentări privind experiența în crearea și operarea eficientă a infrastructurilor de cercetare. 

17 05/19
A 50-a aniversare a Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale

Azi, 17 mai 2019 se celebrează cea de-a 50-a aniversare a Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale.  Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale aduce sincere felicitări angajaților săi, precum și tuturor persoanelor angajate în instituțiile și întreprinderile din domeniul TIC, inclusiv TIC în cercetare și inovare, le dorește succese și noi realizări în dezvoltarea și promovorea Societății Informaționale.

16 05/19
Festivalul retro "Înapoi în viitor"

"Institutul de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici" în cooperare cu Centrul de Știință și Cultură Rusă din Moldova (Chișinau, str. Mihai Eminescu, 2) organizează pe 17-18 mai festivalul retro "Înapoi în viitor". 

23 04/19
Utilitatea studiilor bibliometrice și scientometrice pentru specializarea inteligentă

 Specializarea Inteligentă este un concept promovat de Uniunea Europeană pentru a exprima cadrul și mecanismele de specializare a proceselor de inovare la nivelul unei țări/regiuni de dezvoltare. În exercițiul financiar 2014-2020 acest concept a devenit un instrument important al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește orientarea surselor de finanțare aferente Obiectivului Tematic 1 al Cadrului Strategic Comun “Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării”.

22 04/19
La Chișinău a fost inaugurat Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ,,Clasa Viitorului”

,,Clasa Viitorului” reprezintă un centru de inovații digitale, amplasat în incinta Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă”, dotat cu peste 30 de tipuri de echipamente digitale educaționale, precum: ecrane interactive SMART, seturi de robotică, imprimante 3D, drone, laboratoare digitale, senzori, microcircuite, ochelari VR, camere panoramice, etc.

19 04/19
IDSI susține Inițiativa Helsinki privind multilingvismul în comunicarea științifică

Inițiativa Helsinki este o mișcare de promovare a multilingvismului în comunicarea științifică. IDSI susține această inițiativă la nivel internațional și a semnat-o, ca urmare a deciziei Consiliului științific al instituției din 17 aprilie 2019.

16 04/19
Conferință Internațională privind Știința Informației și Cultura Informației (Sibiu, 10-11 aprilie 2019)

Această conferință reprezintă un eveniment major care oferă specialiștilor în biblioteconomie, informatică, managementul datelor și resurselor digitale o mare oportunitate de a se întâlni într-o atmosferă prietenoasă și competentă.

15 04/19
Discuții privind noii indicatori pentru sprijinirea științei deschise

Directorul IDSI, dr. Igor Cojocaru a participat 12 aprilie 2019 la evenimentul „Noi indicatori pentru sprijinirea științei deschise”, organizat de Direcția Generală Cercetare și Inovare a Comisiei Europene și Platforma Europeană pentru Politici în domeniul Științei Deschise (Open Science Policy Platform - OSPP) în aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București. 

15 04/19
Provocările actuale ale Republicii Moldova în domeniul dezvoltării și consolidării infrastructurii de cercetare

La solicitarea consorțiului proiectului RESINFRA@DR, dl Igor Serotila (Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir), în comun cu dr. Igor Cojocaru (Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale), au realizat un raport privind provocările actuale ale Republicii Moldova în domeniul dezvoltării și consolidării infrastructurii.

29 03/19
Scientometria și utilitatea ei

Scientometria reprezintă studierea cantitativă a științei, privită ca un proces informațional. Cercetările scientometrice au drept scop să ofere o imagine obiectivă a dezvoltării ştiinţei, să evalueze actualitatea, posibilităţile, legităţile fluxurilor informaţionale, dar şi căutarea organizării optimale a sistemului şi activităţilor de cercetare, a metodelor cele mai eficiente de management, productivitatea cercetătorilor.

Indicatorii CD din RM

Forum E-Gov

Visegrad Fund

Posturi vacante