ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Noutăţi

24 11/15
23 11/15
Academicianul Ion Tighineanu a devenit Doctor de Onoare al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna

Ceremonia de înmânare a însemnelor înaltului titlu s-a desfăşurat la deschiderea sesiunii Comitetului Reprezentanţilor Plenipotenţiari ai guvernelor din 18 ţări-membre ale IUCN, la 21 noiembrie 2015, la Minsk.

19 11/15
UNIMEDIA: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale al AȘM susține autoritățile publice locale în aplicarea noilor tehnologii spre beneficiul cetățenilor

În anul 2015 Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale al AȘM s-a angajat în activități susținute de promovare a implementării instrumentelor bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor în autoritățile publice locale (APL).

18 11/15
Inventarierea conţinutului ştiinţific digital existent şi evaluarea necesităţilor de transpunere a conţinutului ştiinţific naţional în format digital

Academia de Științe a Moldovei urmează să efectueze inventarierea conţinutului ştiinţific digital existent şi evaluarea necesităţilor de transpunere a conţinutului ştiinţific naţional în format digital. Informaţiile şi datele deţinute de instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării constituie resurse informaţionale valoroase, care vor fi prezentate în format digital original urmează a fi digitizate, stocate şi diseminate, pentru a putea fi valorificate de publicul larg.

17 11/15
IDSI la "Bună Dimineaţa" - Moldova 1

Astăzi, la emisiunea TV “Bună Dimineaţa” la Moldova 1, au fost invitaţi 2 reprezentanţi ai Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale: dr. Igor Cojocaru - director IDSI şi Ion Coşuleanu - expert, cercetător ştiinţific.

16 11/15
Angajatul IDSI - consultant internațional în Turkmenistan pentru implementarea TIC în administrația publică

La 11-12 noiembrie la Academia Serviciului Public de pe lîngă Președintele Turkmenistanului a avut loc o întrunire în formatul unei "mese rotunde" cu participarea reprezentanților ministerelor și departamentelor din țară și a primăriei capitalei. Întrunirea a fost condusă de consultantul internațional în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) din Republica Moldova dl Ion Coșuleanu, cercetător științific al IDSI.

13 11/15
A fost publicat Raportul UNESCO 2015 privind știința

Raportul „UNESCO Science Report: towards 2030” analizează principalele tendinţe de dezvoltare a ştiinţei mondiale în ultimii 5 ani. El a fost lansat la Paris, pe 10 noiembrie 2015, de Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare. Raportul UNESCO privind știința este unul dintre instrumentele, pe care țările le pot utiliza pentru a monitoriza progresul pe calea realizării obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

11 11/15
22 noiembrie - noul termen pentru aplicarea la seminarul DISCUS din 24-25.11.2015

IDSI anunţă prelungirea termenului limită de aplicare la seminarul DISCUS: Soluţii TIC pentru Serviciile Locale (Aspecte Practice) din 24-25 noiembrie. Noul termen limită este 22 noiembrie, formularul de aplicare poate fi accesat la linkul:
http://goo.gl/forms/RxVTVL6NcZ

05 11/15
IDSI anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante

Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante.

05 11/15
IDSI participă la Evenimentul Anual organizat de JRC privind suportul științific pentru Strategia Dunăreană

Evenimentul din Ulm a avut drept scop să demonstreze modul cum excelența și relevanța activităților de cercetare și suport, realizate de JRC în cooperare cu partenerii săi din macro-regiunea Dunării, poate avea impact asupra dezvoltării științifice, economice, sociale și de mediu.

Visegrad Fund