ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Noutăţi

26 11/15
120 de specialiști întruniți la seminarul DISCUS: Soluții TIC pentru Serviciile Locale din 24-25.11.15

La 24-25 noiembrie, la Chișinău a avut loc seminarul: Soluții TIC pentru Serviciile Locale (Aspecte Practice). La seminar au participat aprox. 120 de persoane, dintre care 15 primari, 20 viceprimari, secretari ai consiliilor locale/raionale, 20 reprezentanți ai bibliotecilor, școlilor/liceelor/universităților din țară, precum și mai mulți specialiști din autoritățile publice locale de nivel I și II din Moldova.

26 11/15
10 moldoveni nominalizaţi la Premiul „Oamenii Timpului” - 2015

Campania „Oamenii Timpului” este un eveniment anual iniţiat de revista de cultură contemporană ”Timpul” şi organizat de Asociaţia Revistei ”Timpul” (ART), în parteneriat cu instituţii administrative şi culturale, academice şi economice.

25 11/15
24 11/15
23 11/15
Academicianul Ion Tighineanu a devenit Doctor de Onoare al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna

Ceremonia de înmânare a însemnelor înaltului titlu s-a desfăşurat la deschiderea sesiunii Comitetului Reprezentanţilor Plenipotenţiari ai guvernelor din 18 ţări-membre ale IUCN, la 21 noiembrie 2015, la Minsk.

19 11/15
UNIMEDIA: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale al AȘM susține autoritățile publice locale în aplicarea noilor tehnologii spre beneficiul cetățenilor

În anul 2015 Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale al AȘM s-a angajat în activități susținute de promovare a implementării instrumentelor bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor în autoritățile publice locale (APL).

18 11/15
Inventarierea conţinutului ştiinţific digital existent şi evaluarea necesităţilor de transpunere a conţinutului ştiinţific naţional în format digital

Academia de Științe a Moldovei urmează să efectueze inventarierea conţinutului ştiinţific digital existent şi evaluarea necesităţilor de transpunere a conţinutului ştiinţific naţional în format digital. Informaţiile şi datele deţinute de instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării constituie resurse informaţionale valoroase, care vor fi prezentate în format digital original urmează a fi digitizate, stocate şi diseminate, pentru a putea fi valorificate de publicul larg.

17 11/15
IDSI la "Bună Dimineaţa" - Moldova 1

Astăzi, la emisiunea TV “Bună Dimineaţa” la Moldova 1, au fost invitaţi 2 reprezentanţi ai Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale: dr. Igor Cojocaru - director IDSI şi Ion Coşuleanu - expert, cercetător ştiinţific.

16 11/15
Angajatul IDSI - consultant internațional în Turkmenistan pentru implementarea TIC în administrația publică

La 11-12 noiembrie la Academia Serviciului Public de pe lîngă Președintele Turkmenistanului a avut loc o întrunire în formatul unei "mese rotunde" cu participarea reprezentanților ministerelor și departamentelor din țară și a primăriei capitalei. Întrunirea a fost condusă de consultantul internațional în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) din Republica Moldova dl Ion Coșuleanu, cercetător științific al IDSI.

13 11/15
A fost publicat Raportul UNESCO 2015 privind știința

Raportul „UNESCO Science Report: towards 2030” analizează principalele tendinţe de dezvoltare a ştiinţei mondiale în ultimii 5 ani. El a fost lansat la Paris, pe 10 noiembrie 2015, de Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare. Raportul UNESCO privind știința este unul dintre instrumentele, pe care țările le pot utiliza pentru a monitoriza progresul pe calea realizării obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Visegrad Fund