ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Euraxess

Accesări: 20726  Vizitatori unici: 8030

La 10 februarie 2017, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale a obținut logoul ”Excelența Resurselor Umane în Cercetare” (HRS4R).

Acest  logo este de o importanță deosebită pentru IDSI, întrucât va spori responsabilizarea cercetătorilor în a depune eforturi susținute pentru îmbunătăţirea şi ajustarea mediului de cercetare.  Logo-ul presupune multe avantaje pentru instituţiile care l-au obținut, unul dintre acestea fiind vizibilitate şi transparenţă la nivel internaţional, prin recunoaşterea de către Comisia Europeană a instituţiei beneficiare de Logo-ul respectiv. Astfel, ”Excelența Resurselor Umane în Cercetare” va aduce o valoare adăugată atât pe plan intern, cât și pe plan extern, va prezenta o serie de beneficii atât pentru cercetători, cât și pentru instituțiile care finanțează cercetarea. Prin obținerea logo-ului, IDSI își va reafirma angajamentul de a susține calitatea Resurselor Umane în cercetare și de a menține un mediu favorabil de lucru în domeniul cercetării, alăturându-se unei rețele europene de cercetători și instituții de cercetare. 

Începând cu luna ianuarie 2014, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale a început procesul de implementare a Cartei Europene a Cercetătorilor și Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor (The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers). Astfel, la 27.02.2014, directorul IDSI, dr. Igor Cojocaru, a semnat Declarația de aderare la Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, iar la 30.09.2016 procesul a fost reluat prin semnarea şi transmiterea noii Declarații a IDSI către Comisia Europeană. La 4 noiembrie 2016, IDSI a expediat către Comisia Europeană Planul de Acţiuni pentru implementarea principiilor din Cartă şi Cod și Analiza internă privind aplicarea principiilor Cartei şi Codului.

 
Vedeți aici: Cartea Europeană a Cercetătorilor & Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor

Declarația IDSI de aderare la Cartea Europeană a Cercetătorilor & Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor (Ro)

Informaţii utile

 

 

Instituții din Republica Moldova care au obținut logo-ul ”Excelența Resurselor Umane în Cercetare” (HRS4R)

 


Ultima actualizare:  09-10-2018 11:42:48
Sursa:   IDSI

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova