ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

ACADEMICA

Accesări: 47196  Vizitatori unici: 14136

Informații generale

Reţeaua ACADEMICA a fost creată în baza Hotărârii nr. 86 a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 27 mai 2010 cu privire la reţeaua informaţională "ACADEMICA" şi este dezvoltată şi menţinută de către IDSI în bază de servicii prestate institutelor subordonate AŞM, proiectelor de cercetare şi transfer tehnologic:

Din 2010 toate cele 19 instituţii de cercetare membri instituţionali ai AŞM, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan”, Centrul de Proiecte Internaţionale, Liceul şi Universitatea AŞM şi Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţi Informaţionale sunt conectate la reţeaua metropolitană ACADEMICA.

Ca rezultat al elaborării sistemelor informatice vizibilitatea activităţii de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova a crescut de la 235.285 în 2008 la 243.323 în 2009, 561.100 vizite în 2010, 565.054 în 2011 și 682,754 în 2012, numărul de vizitatori unici în 2008 fiind de 83.566, 172.739 în 2009, 243.323 în 2010, în 2011 - 182.657, iar în 2012 - 340.227. Traficul extern de date al reţelei ACADEMICA în 2010 a depăşit 28 TB, în 2011 - 56 TB, iar în 2012 - 113 TB. 

Din 2012 toate organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, membrii instituţionali ai AŞM au fost incluşi in Clasamentul Internaţional Webometrics.

 Rapoarte privind informatizarea sferei CDI

 Resurse informaţionale academice

Organizaţii şi subdiviziuni

Anul 2008

 • www.asm.md - pagina oficială a Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
 • www.aitt.md - pagina oficială a Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic;
 • www.ftiziopneumologie.asm.md - pagina oficială a Institutului de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
 • www.chem.asm.md - pagina oficială a Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
 • www.idsi.md - pagina oficială a Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale;

Anul 2009

 • www.ifs.asm.md - pagina oficială a Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

 • www.edu.asm.md - pagina oficială a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

 • www.igfp.asm.md - pagina oficială a Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

 • www.hydrogeo.igg.asm.md - pagina oficială a Laboratorului de Hidrogeologie al Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 

 Anul 2010

 • www.liceu.asm.md -  pagina oficială a Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
 • www.gb.asm.md -  pagina oficială a Institutului Grădina Botanică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
 • www.iges.asm.md -  pagina oficială a Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 

Anul 2012

 • www.inn.md -   pagina oficială a Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie; 

Proiecte

Anul 2009

 • www.extend-ict.eu - pagina oficială a proiectului EXTEND (Extending ICT research co-operation between the European Union, Eastern Europe and the Southern Caucasus);
 • www.e-design.idsi.md - pagina oficială a proiectului Crearea spaţiului informaţional unic în comunitatea GUAM pentru învăţămînt şi colaborare tehnico - ştiinţifică la distanţă;
 • www.e-learning.unasm.asm.md - pagina oficială a platformei de e-learning a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Anul 2010

 • www.medn.idsi.md - pagina oficială a proiectului Moldova e-Development Network;

Anul 2011

Anul 2012

Reviste

Anul 2009

 • www.akademos.asm.md -  pagina oficială a revistei AKADEMOS a Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
 • www.cjm.md -  pagina oficială a revistei Chemistry Journal of Moldova;

Anul 2011

 • www.bsl.asm.md -  pagina oficială a revistei Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei Ştiinţele Vieţii;

Personalităţi

Anul 2008

 • www.cantemir.asm.md - pagina oficială a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dedicată personalităţii din domeniul ştiinţei şi culturii - Dimitrie Cantemir;
 • www.druta.asm.md -  pagina oficială a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dedicată personalităţii din domeniul ştiinţei şi culturii - Ion Druţă;

Anul 2009

 • www.duca.asm.md - pagina oficială a acad. Gheorghe Duca, doctor habilitat în chimie, profesor universitar şi preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 

Sisteme de consolidare

Anul 2009

 • www.fp7.asm.md - pagina oficială a Programului Cadru 7 în Republica Moldova;

Anul 2011

 • www.ibn.idsi.md - pagina oficială a Instrumentului Bibliometric Naţional;

Concursuri

Anul 2008

 • www.expert.asm.md - pagina oficială a sistemului informaţional de recepţionare şi evaluare a cererilor de programe şi proiecte din sfera Ştiinţei şi Inovării Expert ON-LINE;

Anul 2012

Evenimente

Anul 2009

 • www.ictplus.idsi.md - pagina oficială a Conferinţei Internaţionale ICT+ “Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţii – 2009” din 18-21 mai 2009;
 • www.congress2009.fpl.asm.md -  pagina oficială a Congresului Naţional de Ftiziopneumologie consacrat jubileului de 50 ani al Institutului de Ftiziopneumologie din Republica Moldova, cu genericul "Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice", 1-2 octombrie 2009
 • www.moldova650.asm.md - pagina oficială dedicată aniversării a 650 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc;
 • www.forum2009.asm.md - pagina oficială a ediţiei a IV-a a Forului intelectualităţii statelor-membre ale C.S.I., 23-25 septembrie 2009.

 Baze de date științifice disponibile în ACADEMICA

  • EASTVIEW
   (Oferă acces la 50 baze de date cu articole ştiinţifice fulltext din diverse ţări: China şi Asia de Est, Orientul Mijlociu, Rusia, Ucraina, care permite accesul deschis la conţinuturi în multe limbi. User ID: bibl_1 Password: test222)
    
  • The European Mathematical Information Service
   (The European Mathematical Information Service (EMIS) was founded in 1995 as the central portal for electronic math resources in Europe. Since then, with the support of the European Mathematical Society and many publishers, FIZ Karlsruhe has developed the largest open access electronic library in mathematics ELibM as the core of EMIS, as well as many more useful resources.)
    
  • Indaco Lege 4.6 Professional
   (Indaco Lege 4.6 Professional este cel mai utilizat program software de documentare legislativă din România şi are următorul conţinut: Legislaţia României; Jurisprudenţa României; Legislaţia Uniunii Europene; Jurisprudenţa Uniunii Europene; Achiziţii Publice; Sinteze de teorie a dreptului; Întreaga colecţie de coduri şi constituţii; 850 de modele orientative de cereri, contracte, contestaţii etc.; Dicţionar tematic. Baza de date poate fi accesată doar din cadrul bibliotecii)
    
  • Royal Society Journals and Archive
   (This site provides a range of services and facilities including access to the Society's journals, news of recently published science and the opportunity to purchase our publications online.)
    
  • Sage Research Methods Online
   (With SRMO, researchers can explore their chosen method across the depth and breadth of content, expanding or refining their search as needed; read online, print, or email full-text content; utilize suggested related methods and links to related authors from SRMO's robust library and unique features; and even share their own collections of content through SRMO Lists. SRMO contains content from 600 books, dictionaries, encyclopedias, and handbooks, the entire “Little Green Book,” and Little Blue Book” series, two Major Works collating a selection of journal articles, and newly commissioned videos.)
    
  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ
   (Основана 2(15) августа 1918 года как Национальная библиотека Украинского государства, имени В.И. Вернадского — с 1988. Объем фондов — около 15 млн. единиц хранения.)
    
  • ЭБД РГБ
   (Российская государственная библиотека — это научный центр в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения. Ученые РГБ осуществляют широкомасштабные проекты, такие как: «Память России», «Выявление, учет и охрана книжных памятников Российской Федерации», «Координированное комплектования фондов российских библиотек документами «россики», «Национальный фонд официальных документов». )
    
  • SpringerLink
   (SpringerLink is one of the world's leading interactive databases for high-quality STM journals, book series, books, reference works and the Online Archives Collection. SpringerLink is a powerful central access point for researchers and scientists.)
    
  • INTERNATIONAL NUCLEAR INFORMATION SYSTEMS
   (Leading reference database for scientific literature published worldwide on the peaceful uses of nuclear science and technology 200000 full-test documents)
    
  • OARE
   (Science and technology publishers. Over 1300 peer reviewed titles
   User ID:
   Password:)
    
  • HINARI
   (Biomedical and health literature. Over 3750 journal titles
   User ID:
   Password:)
    
  • AGORA
   (Access to Global Online Research in Agriculture 1171 journals
   User ID:
   Password:)
    
  • EBSCO
   (User ID:
   Password:)
    
  • American Mathematical Society
   (MathSciNet)
    

 Cadrul normativ 


Ultima actualizare:  28-01-2021 07:35:34
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova