ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Despre IDSI

Accesări: 58054  Vizitatori unici: 18813

Denumire
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

Profil acreditat
Suport ştiinţific şi instrumentar pentru dezvoltarea societăţii informaţionale

Viziunea IDSI
IDSI îşi propune să reprezinte, în sistemul CDI al ţării, un institut de referinţă, care să promoveze utilizarea tehnologiilor societăţii informaţionale în domenii-cheie pentru dezvoltarea acestei societăţi.

Misiunea IDSI
Realizarea de cercetări, proiecte şi sisteme informatice-suport pentru activităţile de creare, diseminare şi utilizare a conţinuturilor informaţionale, în vederea creşterii şi punerii în valoare a potenţialului ştiinţific şi tehnologic al Republicii Moldova.

Fondatori

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  - prin HG 50 din 16.01.18

În perioada 2008-2017 - prin HG nr.180 din 18.02.2008

1. Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM)

2. Ministerul Dezvoltării Informaţionale (ulterior Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor) 

Predecesor
Centrul Resurse şi Reţele Informaţionale al AŞM 

Certificat de înregistrare


ISO 

SMC ISO 9001:2008
Certificat Nr: 30560/14/R

SMM 14001:2004
Certificat Nr: EMS-5443/R

SMSSO 18001:2007
Certificat nr. OHS-2007

SMSI 27001:2013
Certificat Nr. 268/14

Din 2013 IDSI este membru al platformelor tehnologice europene NESSI  şi NetWorld2020

Din 2014 IDSI este membru al Consorțiului MD-GRID al unităţilor comune de cercetare

Din 2014 IDSI a aprobat Politica de securitate a datelor cu caracter personal și este înregistrat la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al RM cu nr. 0000191 - 001 în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal.

În 2017 IDSI a aprobat Politica de acces deschis și Codul de etică și deontologie profesională.  

În 2017, a fost aprobată cea mai recentă Politică a IDSI în domeniul calităţii, protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, securității informației.

Din 2017, IDSI este membru al Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova

EURAXESS

La 10 februarie 2017, IDSI a obținut logoul ”Excelența Resurselor Umane în Cercetare” (HRS4R).

Direcţia strategică
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă  

Profilul de cercetare al IDSI
Suport ştiinţific şi instrumentar pentru dezvoltarea societăţii informaţionale

Direcţii științifice principale

 • Cercetări aplicative şi prospective ("foresight") privind dezvoltarea societăţii informaţionale
 • Proiecte şi aplicaţii de sisteme-suport de decizie şi reţele colaborative tehnico-ştiinţifice
   

Obiective

  • promovarea politicilor proactive, a soluţiilor şi a cercetării în domeniul TIC pentru a fortifica şi dezvolta societatea informaţională şi colaborarea între ştiinţă şi industrie
  • cercetare în domeniul societăţii informaţionale
  • transferul tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul TIC
  • elaborarea, implementarea, exploatarea şi dezvoltarea continuă a serviciilor informaţionale şi sistemelor şi reţelelor informaţionale ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi instituţiilor subordonate
  • dezvoltarea, implementarea şi furnizarea de servicii informaţionale, inclusiv în domeniul reţelelor de calculatoare
  • elaborarea de studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniului TIC
  • colaborarea în domeniul de activitate cu academii de ştiinţă şi instituţii similare din alte ţări şi cu organisme internaţionale
  • realizarea de proiecte în calitate de coordonator, integrator de soluţii şi componente hardware şi software

Activitate

 

 


Ultima actualizare:  10-06-2022 14:27:18
Sursa:   IDSI 

Social plugin