ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Despre IDSI

Accesări: 64397  Vizitatori unici: 21939

Denumire
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

Profil acreditat
Suport ştiinţific şi instrumentar pentru dezvoltarea societăţii informaţionale

Viziunea IDSI
IDSI îşi propune să reprezinte, în sistemul CDI al ţării, un institut de referinţă, care să promoveze utilizarea tehnologiilor societăţii informaţionale în domenii-cheie pentru dezvoltarea acestei societăţi.

Misiunea IDSI
Realizarea de cercetări, proiecte şi sisteme informatice-suport pentru activităţile de creare, diseminare şi utilizare a conţinuturilor informaţionale, în vederea creşterii şi punerii în valoare a potenţialului ştiinţific şi tehnologic al Republicii Moldova.

Fondatori

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  - prin HG 50 din 16.01.18

În perioada 2008-2017 - prin HG nr.180 din 18.02.2008

1. Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM)

2. Ministerul Dezvoltării Informaţionale (ulterior Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor) 

Predecesor
Centrul Resurse şi Reţele Informaţionale al AŞM 

Certificat de înregistrare


ISO 

În ianuarie 2022, IDSI a susținut cu success examenul de recertificare a sistemului integrat de management conform standardelor internaţionale ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 şi ISO/IEC 27001:2018. 

Membru în organisme internaționale

În 2023, IDSI a aderat la CoARA - Coaliția pentru Reformă în Evaluarea Cercetării

În 2023, IDSI a devenit membru OpenAIRE - infrastructura europeană pentru comunicare științifică deschisă

În 2022, a fost aprobată cea mai recentă Politică a IDSI în domeniul calităţii, protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, securității informației.

Din 2020, IDSI a devenit membru mandatat în cadrul Asociației Cloud-ului European pentru Știința Deschisă (European Open Science Cloud Association), ulterior în 2022 devenind observator în cadrul acesteia.

În 2017 IDSI a aprobat Politica de acces deschis și Codul de etică și deontologie profesională.  

Din 2017, IDSI este membru al Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova

Din 2014 IDSI este membru al Consorțiului MD-GRID al unităţilor comune de cercetare

Din 2014 IDSI a aprobat Politica de securitate a datelor cu caracter personal și este înregistrat la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al RM cu nr. 0000191 - 001 în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal.

Din 2013 IDSI este membru al platformelor tehnologice europene NESSI  şi NetWorld2020

EURAXESS

La 10 februarie 2017, IDSI a obținut logoul ”Excelența Resurselor Umane în Cercetare” (HRS4R).

Direcţia strategică
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă  

Profilul de cercetare al IDSI
Suport ştiinţific şi instrumentar pentru dezvoltarea societăţii informaţionale

Direcţii științifice principale

 • Cercetări aplicative şi prospective ("foresight") privind dezvoltarea societăţii informaţionale
 • Proiecte şi aplicaţii de sisteme-suport de decizie şi reţele colaborative tehnico-ştiinţifice
   

Obiective

  • promovarea politicilor proactive, a soluţiilor şi a cercetării în domeniul TIC pentru a fortifica şi dezvolta societatea informaţională şi colaborarea între ştiinţă şi industrie
  • cercetare în domeniul societăţii informaţionale
  • transferul tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul TIC
  • elaborarea, implementarea, exploatarea şi dezvoltarea continuă a serviciilor informaţionale şi sistemelor şi reţelelor informaţionale ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi instituţiilor subordonate
  • dezvoltarea, implementarea şi furnizarea de servicii informaţionale, inclusiv în domeniul reţelelor de calculatoare
  • elaborarea de studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniului TIC
  • colaborarea în domeniul de activitate cu academii de ştiinţă şi instituţii similare din alte ţări şi cu organisme internaţionale
  • realizarea de proiecte în calitate de coordonator, integrator de soluţii şi componente hardware şi software

Activitate

 

 


Ultima actualizare:  21-11-2023 16:05:56
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova