ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Ştiinţa deschisă

Accesări: 20699  Vizitatori unici: 9526

Declarația privind Știința Deschisă în Republica Moldova

Preambul: Participanții la prima ediție a Conferinței științifice naționale „Știința Deschisă” din 22.11.2018 recunosc importanța strategică a Științei Deschise (Open Science). Deschiderea științei este esențială pentru abordarea cu succes a provocărilor majore cu care se confruntă societatea în zilele noastre. Pentru a avea un impact pozitiv, Știința Deschisă trebuie să se bazeze pe accesibilitate, transparență și integritate, asigurând o colaborare de încredere pentru excelența cercetării și o diseminare optimă a cunoștințelor.

Descarcă Declarația


Ce este "Știința deschisă" (Open Science)?

Ştiinţa deschisă (în continuare - SD) reprezintă o nouă abordare a modului în care se efectuează şi se organizează cercetarea ştiinţifică, bazată pe cooperare şi noi căi de difuzare a cunoştinţelor utilizând tehnologiile digitale şi instrumente noi de colaborare. Această abordare este generată de creșterea exponențială a informațiilor și de disponibilitatea tehnologiilor digitale, fiind impulsionate de globalizarea comunității oamenilor de știință, precum și de cererea tot mai presantă din partea societății de a găsi soluții pentru marile provocări ale vremurilor noastre. 

Componentele Ştiinței deschise sunt:

1) Conținut științific deschis provenind din sectorul public de cercetare

2) E-Infrastructuri deschise pentru cercetarea publică și privată

3) Cultură științifică deschisă

Mai multe informații


Știința deschisă în UE

Știința deschisă este una din 3 priorități strategice ale Comisiei Europene. Astfel, în 2015, Comisia Europeană a identificat cinci domenii de potențiale acțiuni de politici, pentru a susține dezvoltarea Științei Deschise în Europa. Intervențiile potențiale se bazează pe presupunerea că SD va duce în cele din urmă la o știință mai bună, prin sporirea credibilității (abordând integritatea științifică), încrederii (verificare mai bună și mai transparentă a datelor), eficienței (evitarea suprapunerii resurselor) și receptivității la provocările societale.

Cele 5 domenii potențiale de acțiuni includ:

1) Favorizarea și stimularea Științei Deschise, prin promovarea acesteia în programele educaționale, promovarea bunelor practici și creșterea aportului producătorilor de cunoștințe într-un mediu mai deschis (știința cetățenilor – citizen science);

2) Eliminarea barierelor pentru SD: aceasta implică, printre altele, analiza carierelor de cercetare, în scopul creării stimulentelor și recompenselor pentru implicarea în SD;

3) Integrarea și promovarea activă a politicilor de acces deschis pentru datele de cercetare și publicații științifice;

4) Dezvoltarea infrastructurilor de cercetare pentru SD, pentru a îmbunătăți găzduirea datelor, accesul și guvernanța acestora, inclusiv dezvoltarea unui cadru comun pentru datele de cercetare și crearea Cloud-ului european destinat Științei Deschise;

5) Încorporarea SD în societate, drept un promotor socio-economic, prin intermediul căruia știința devină mai receptivă la așteptările societale și economice.

Printre alte acțiuni majore întreprinse de UE pentru implementarea Științei deschise se numără:

  • Crearea Platformei Europene pentru Politici privind Știința Deschisă (European Open Science Policy Platform)
  • Apelul de la Amsterdam pentru acțiune în Știința Deschisă (Amsterdam Call for Action on Open Science)
  • Crearea Cloud-ului European destinat Științei Deschise (European Open Science Cloud)

Mai multe informații


Știința deschisă în Republica Moldova

CUCIUREANU, Gheorghe, COJOCARU, Igor, COJOCARU, Irina, ȚURCAN, Nelly, GRECU, Mihai, ROȘCA, Alfreda, RUSU, Andrei, CUJBA, Rodica, COȘULEANU, Ion, UNGUREANU, Elena, MINCIUNĂ, Vitalie. Știința deschisă în Republica Moldova: Studiu = Open science in the Republic of Moldova: Study. Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018, 264 p. ISBN 978-9975-3220-3-4, eISBN 978-9975-3220-4-1.

Necesitatea promovării Ştiinţei deschise în Republica Moldova este determinată de:

1) Trecerea la SD este o politică oficială a Uniunii Europene (UE), iar Republica Moldova şi-a declarat intenţia de a se integra în Spaţiul European de Cercetare (ERA).

2) Conceptul SD schimbă radical modul de a face cercetare, iar lipsa de implementare a acestuia în Republica Moldova va face ştiinţa autohtonă necompetitivă

3) Legislaţia Republicii Moldova prevede anumite elemente de SD care trebuie implementate

În prezent este necesară o politică națională de promovare a SD, întrucat acțiunile întreprinse poartă mai degrabă un caracter răzle

Conceptul documentului strategic cu privire la Știința Deschisă în Republica Moldova până în anul 2030

Mai multe informații


 

Date științifice deschise

Datele științifice sunt colectate, observate sau create cu scopul de a fi analizate pentru a produce și valida rezultate de cercetare originale. Datele științifice pot fi privite ca cel mai mic nivel de abstractizare din care se obțin informații și cunoștințe.

Ne propunem să identificăm nevoile comunității CDI din RM de gestionare a datelor științifice, pe durata ciclului de viață al acestora (creare, procesare/ analiză, stocare/ prezervare, partajare/ acces și utilizare).

Vă rugăm să completați online Chestionarul privind cartografierea ecosistemului de date științifice din RM

Descărcați versiunea în format .docx a chestionarului AICI 

 


Ultima actualizare:  15-11-2023 18:32:05
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova