ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Ştiinţa deschisă

Accesări: 3017  Vizitatori unici: 1550

Ce este "Știința deschisă" (Open Science)?

Ştiinţa deschisă (în continuare - SD) reprezintă o nouă abordare a modului în care se efectuează şi se organizează cercetarea ştiinţifică, bazată pe cooperare şi noi căi de difuzare a cunoştinţelor utilizând tehnologiile digitale şi instrumente noi de colaborare. Această abordare este generată de creșterea exponențială a informațiilor și de disponibilitatea tehnologiilor digitale, fiind impulsionate de globalizarea comunității oamenilor de știință, precum și de cererea tot mai presantă din partea societății de a găsi soluții pentru marile provocări ale vremurilor noastre. 

Componentele Ştiinței deschise sunt:

1) Conținut științific deschis provenind din sectorul public de cercetare

2) E-Infrastructuri deschise pentru cercetarea publică și privată

3) Cultură științifică deschisă

Mai multe informații


Știința deschisă în UE

Știința deschisă este una din 3 priorități strategice ale Comisiei Europene. Astfel, în 2015, Comisia Europeană a identificat cinci domenii de potențiale acțiuni de politici, pentru a susține dezvoltarea Științei Deschise în Europa. Intervențiile potențiale se bazează pe presupunerea că SD va duce în cele din urmă la o știință mai bună, prin sporirea credibilității (abordând integritatea științifică), încrederii (verificare mai bună și mai transparentă a datelor), eficienței (evitarea suprapunerii resurselor) și receptivității la provocările societale.

Cele 5 domenii potențiale de acțiuni includ:

1) Favorizarea și stimularea Științei Deschise, prin promovarea acesteia în programele educaționale, promovarea bunelor practici și creșterea aportului producătorilor de cunoștințe într-un mediu mai deschis (știința cetățenilor – citizen science);

2) Eliminarea barierelor pentru SD: aceasta implică, printre altele, analiza carierelor de cercetare, în scopul creării stimulentelor și recompenselor pentru implicarea în SD;

3) Integrarea și promovarea activă a politicilor de acces deschis pentru datele de cercetare și publicații științifice;

4) Dezvoltarea infrastructurilor de cercetare pentru SD, pentru a îmbunătăți găzduirea datelor, accesul și guvernanța acestora, inclusiv dezvoltarea unui cadru comun pentru datele de cercetare și crearea Cloud-ului european destinat Științei Deschise;

5) Încorporarea SD în societate, drept un promotor socio-economic, prin intermediul căruia știința devină mai receptivă la așteptările societale și economice.

Printre alte acțiuni majore întreprinse de UE pentru implementarea Științei deschise se numără:

  • Crearea Platformei Europene pentru Politici privind Știința Deschisă (European Open Science Policy Platform)
  • Apelul de la Amsterdam pentru acțiune în Știința Deschisă (Amsterdam Call for Action on Open Science)
  • Crearea Cloud-ului European destinat Științei Deschise (European Open Science Cloud)

Mai multe informații


Știința deschisă în Moldova

Necesitatea promovării Ştiinţei deschise în Republica Moldova este determinată de:

1) Trecerea la SD este o politică oficială a Uniunii Europene (UE), iar Republica Moldova şi-a declarat intenţia de a se integra în Spaţiul European de Cercetare (ERA).

2) Conceptul SD schimbă radical modul de a face cercetare, iar lipsa de implementare a acestuia în Republica Moldova va face ştiinţa autohtonă necompetitivă

3) Legislaţia Republicii Moldova prevede anumite elemente de SD care trebuie implementate

În prezent este necesară o politică națională de promovare a SD, întrucat acțiunile întreprinse poartă mai degrabă un caracter răzleț.

Mai multe informații
 

 


Ultima actualizare:  07-10-2017 16:57:48
Sursa:   IDSI 

Social plugin