ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Achiziţii

Accesări: 4732  Vizitatori unici: 1477

LICITAȚIE din 27 OCTOMBRIE 2017

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.399/17 din 27 octombrie 2017 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software
Cod CPV:30000000-9
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Acaddemiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-87-58, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: idsi@asm.md

Numele şi funcţia persoanei responsabile:
- Inginer coordonator electronist Targon Ion,
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria

Anunț de participare la Licitația nr.399/17
Documentația standard Licitația nr.399/17

 

 

LICITAȚIE din 16 DECEMBRIE 2016 (EXPIRATĂ)
 

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.648/16 din 16 decembrie 2016 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software (repetat)
Cod CPV:30000000-9
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Acaddemiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-98-51, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: idsi@asm.md

Numele şi funcţia persoanei responsabile:
- Cercetător ştiinţific Friptuleac Lilian,
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria

Anunț de participare la Licitația nr.648/16
Documentația standard Licitația nr.648/16

 
 

LICITAȚIE din 18 NOIEMBRIE 2016 (EXPIRATĂ)
 

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.595/16 din 18 noiembrie 2016 Echipament informatic şi accesorii de birou, software şi sisteme informatice, echipamente video şi foto.
Cod CPV:30000000-9
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Acaddemiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-98-51, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: idsi@asm.md

Numele şi funcţia persoanei responsabile:
- Cercetător ştiinţific Friptuleac Lilian,
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria

Anunţ de participare Licitaţia 595/16
Documentaţia standard Licitaţia 595/16


Ultima actualizare:  13-10-2017 15:41:21
Sursa:   IDSI 

Social plugin