ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Cloudul European pentru Știința Deschisă (EOSC)

Accesări: 10152  Vizitatori unici: 2786

Cloudul European pentru Știința Deschisă - scurt istoric

Cloudul European pentru Știința Deschisă (EOSC - European Open Science Cloud) este un mediu pentru găzduirea și prelucrarea datelor de cercetare pentru sprijinirea științei în țările Uniunii Europene.

Procesul de creare a EOSC a fost inițiat de Comisia Europeană în 2015, când a fost propusă crearea unui Cloud european pentru știința deschisă de către Consiliul Competitivitate.

Acesta a avut ca scop dezvoltarea unui mediu virtual de încredere, federalizat, care să treacă dincolo de frontiere și discipline științifice pentru a asigura stocarea, partajarea, procesarea și reutilizarea obiectelor digitale de cercetare (cum ar fi publicații, date și software) și servicii conexe pentru știință, făcând datele de cercetare interoperabile și acționabile automat după principiile directoare FAIR.

În faza inițială de dezvoltare, până în 2020, Comisia a investit în jur de 320 milioane EUR pentru a începe prototiparea EOSC prin apeluri de proiecte în cadrul programului Comisiei de finanțare a cercetării și inovării - Orizont 2020. În martie 2018, Comisia Europeană a publicat foaia de parcurs de implementare EOSC, care detaliază principalele direcții de acțiune ale primei faze de implementare EOSC până în 2020.

O structură de guvernanță intermediară cu mai multe nivele a fost constituită începând cu noiembrie 2018 pentru a conduce și a supraveghea implementarea EOSC în perioada 2019-2020.
Această guvernare interimară era compusă din:
• Consiliul de guvernanță al EOSC: reprezentanți din țările UE, din țări asociate Orizont 2020 și din Comisie pentru a asigura supravegherea eficientă a implementării a EOSC;
• Comitetul executiv EOSC: reprezentanți ai comunităților de cercetare și de e-infrastructuri.
• Părțile interesate EOSC: o gamă mai largă de actori, consultați printr-o serie de evenimente ale părților interesate și prin consultări online pentru a colecta contribuții și recomandări.

Obiectivele EOSC

Se așteapă ca EOSC să suporte furnizarea contribuției Europei la realizarea potențialului oamenilor de știință și a științei în era digitală, sporind poziția de lider al Europei în exploatarea capabilităților digitale în slujba științei. EOSC reunește părți interesate instituționale, naționale și europene, inițiative și infrastructuri de date pentru a dezvolta un ecosistem științific deschis incluziv în Europa.

Această inițiativă poate conduce la noi perspective și inovații, o productivitate mai mare a cercetării și o reproductibilitate îmbunătățită în știință.

Trei obiective generale formează forța motrice în construirea EOSC și dezvoltarea ecosistemului EOSC:
• Practicile și abilitățile științei deschise sunt recompensate și predate, devenind „noua normalitate”.
• Standardele, instrumentele și serviciile permit cercetătorilor să găsească, să acceseze și să refolosească rezultate interoperabile.
• Infrastructurile federate durabile permit partajarea deschisă a rezultatelor științifice.

Obiectivele sunt prezentate într-o matrice, cunoscută sub numele de Arborele obiectivelor EOSC, care identifică, de asemenea, principalele probleme, bariere și beneficii.

Cronologia EOSC prezentată în Strategia europeană privind datele prevede următoarele etape de implementare:
până în 2025: desfășurarea și operaționalizarea EOSC pentru a deservi cercetătorii din UE;
din 2024: deschiderea, conectarea și articularea EOSC dincolo de comunitățile de cercetare, cu sectorul public mai larg și sectorul privat;
după 2020: stabilirea unei structuri de guvernanță EOSC reînnoită, orientată către părțile interesate, posibilă în legătură cu lansarea unui parteneriat european EOSC corespunzător în primul trimestru al anului 2020.

UE va continua să facă disponibile datele rezultate din programele sale de cercetare și de punere în practică, în conformitate cu principiul „cât mai deschis cu putință, dar atât de închis, cât este necesar” și va continua să faciliteze descoperirea, schimbul, accesul și reutilizarea datelor și a serviciilor de către cercetători prin intermediul EOSC. Astfel, datele vor putea circula liber pe teritoriul UE și în toate sectoarele în beneficiul întreprinderilor, al cercetătorilor, al publicului și al administrațiilor publice.

EOSC este un element central care susține circulația, difuzarea și absorbția cunoștințelor într-un spațiu european de cercetare (ERA) revitalizat, potrivit pentru era digitală.

Una dintre cele 14 acțiuni introduse în Comunicarea privind un nou spațiu european de cercetare pentru cercetare și inovare constă în asigurarea unui EOSC care oferă o rețea de date FAIR și servicii conexe.

Foaia de parcurs pentru implementarea EOSC detaliază 6 direcții de acțiune (EC, 2018b):
a) Arhitectură: infrastructură federativă, ca soluție la actuala fragmentare a infrastructurilor pentru date de cercetare, cu interoperabilitate limitată;
b) Date: management și instrumente pentru FAIR, un limbaj comun pentru administrarea datelor transdomeniale bazat pe principiile FAIR;
c) Servicii: disponibilitatea serviciilor din perspectiva utilizatorului, un mediu care să ofere o gamă largă de servicii;
d) Acces și interfețe: mecanisme și interfețe de acces la EOSC, facilitarea respectării obligațiilor de acces la date deschise din diverse discipline;
e) Reguli: reguli de participare pentru actorii din mediu în vederea conformității cu reglementările legale și tehnice și în scopul creșterii siguranței și încrederii din punct de vedere juridic;
f) Guvernanța: cadru de guvernanță care să asigure Uniunii Europene poziția de lider în știința bazată pe date.

Citiți și: EOSC în cadrul Orizont Europa 2021-2027
            Participarea la EOSC

 


Ultima actualizare:  03-09-2021 20:15:09
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova