ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Participarea la EOSC

Accesări: 545  Vizitatori unici: 387

Regulile de participare (RoP) în European Open Science Cloud (EOSC) prevăd  standardele și conduita solicitate participanților la EOSC. Participanții la EOSC sunt de acord să adere la Reguile de participare. Aderarea la RoP este de așteptat să creeze încredere în EOSC și resurse accesibile prin EOSC. RoP se bazează pe ideea de a dezvolta calitatea prin transparență și minimizarea necesității de reglementare. Regulile în sine sunt la nivel înalt pentru a fi în general aplicabile și de lungă durată. Comentariul la fiecare regulă de mai jos oferă un nivel suplimentar de detaliere.

1. EOSC se bazează pe principiul deschiderii. Acesta este esențial pentru EOSC. EOSC este cât se poate de deschis și închis numai în măsura în care este necesar, lucru aplicat și cu referință la utilizatori, resurse și reguli de participare. În ceea ce privește utilizatorii: utilizarea EOSC este deschisă oricui, indiferent de rol sau geografie. EOSC este inițial prevăzut în primul rând pentru utilizare de către cercetători. Participarea la EOSC vrea să susțină și să promoveze obiectivele convenite ale Parteneriatului EOSC (EOSC Partnership). Regulile de participare sunt deținute de organele de guvernanță EOSC și vor fi actualizate periodic pe baza experienței și a feedbackului realizate printr-un proces participativ și transparent. Acestea vor fi aplicate corect și imparțial conform proceselor și criteriilor publicate.

2. Resursele EOSC se aliniază la principiile FAIR. Datele din EOSC vor fi puse la dispoziție pe cât posibil în conformitate cu principiile FAIR. De exemplu, recomandări pentru punerea în aplicare a practicii FAIR sunt în curs de elaborare de către Grupul de lucru EOSC FAIR și activitățile de măsurare și certificare vor continua în următorii ani atât în Europa (cum ar fi expectațiile în proiectul FAIRsFAIR), cât și pe plan internațional, de exemplu în Grupul de lucru FAIR a modelului de maturitate a datelor al Alianței pentru date de cercetare (Research Data Alliance).

3. Serviciile EOSC se aliniază cu arhitectura EOSC și orientările de interoperabilitate. EOSC își propune să construiască o infrastructură coerentă care să elimine barierele și să ofere integrarea datelor și serviciilor în interiorul și peste granițele geografice și disciplinare. Grupurile de lucru EOSC Architecture și FAIR dezvoltă standardele și liniile directoare necesare care să permită acest lucru la nivel tehnic. Ca exemplu se poate face referință la cele 6 recomandări pentru implementarea practicii FAIR, o politică de identificare persistentă (PID) pentru EOSC, Cadrul de interoperabilitate EOSC sau Cadrul de arhitectură AARC pentru autentificare și infrastructura de autorizare (AAI). Cu toate acestea, implicarea semnificativă a părților interesate va fi necesară, de-a lungul unei perioade, pentru a efectua adoptarea uniformă a acestor standarde, politici, procese și practici.

4. EOSC se bazează pe principii de comportament etic și de integritate. EOSC este angajat în promovarea comportamentului etic și a responsabilității. Aceasta include adoptarea deschiderii cu privire la finanțarea EOSC și cu privire la negocierile cu părțile terțe (inclusiv parteneri comerciali). O Foaie de parcurs a acțiunilor practice pentru stabilirea unui mediul de politici necesar pentru funcționarea eficientă, accesul la și utilizarea Cloudului European pentru Știința Deschisă a fost elaborată cu scopul strategic de a crea un EOSC etic, deschis, sigur și rentabil.

5. Se așteaptă ca utilizatorii EOSC să contribuie la un EOSC de succes și la o comunitate EOSC activă. EOSC este o asumare comună a comunității de cercetare, atât în ceea ce privește furnizarea accesul la resurse și îmbunătățirea funcționării acestuia. Acest efort comunitar va contribui la atingerea calității și performanței operaționale și relevanței EOSC. În plus, aceasta ar trebui să includă dorința utilizatorilor EOSC de a alimenta EOSC cu tot ceea ce este produs prin utilizarea de resurse disponibile EOSC. Pentru a realiza o creștere continuă a EOSC prin eforturi de colaborare, se remarcă așteptări față de utilizatorii EOSC, cum ar fi respectarea politicilor de securitate. Furnizorii de resurse definesc și publică obiective de calitate pentru serviciile lor și sunt de acord că EOSC poate să monitorizeze și să raporteze nivelul de utilizare a resurselor lor prin EOSC.

6. Utilizatorii EOSC respectă condițiile de utilizare a resurselor pe care le folosesc. Proprietatea asupra resurselor nu se schimbă atunci când acestea sunt puse la dispoziție prin EOSC. Ca atare, utilizatorii EOSC sunt de acord să respecte condițiile de utilizare pentru resursele specifice pe care le folosesc. Ideea generală este că, chiar dacă furnizorii de servicii definesc și publică condițiile de utilizare a serviciului pe care îl oferă, acești termeni sunt în concordanță cu RoP EOSC. Se au în vedere licențierea și condițiile de utilizare și dacă accesul necesită autentificare și/sau autorizare. Accesul la anumite resurse poate impune în mod explicit utilizatorilor să accepte anumiți termeni și condiții înainte de acordarea accesului. Pentru a stabili un cadru de încredere privind standardele stabilite și conformitatea cu reglementările UE (de exemplu, certificarea faptului că un serviciu este conform cu restricțiile GDPR sau altele), furnizorii de resurse trebuie să indice, poate prin casete de selectare, conformitatea datelor lor și servicii cu standardele și reglementările în vigoare. Doar furnizorii de resurse EOSC pot utiliza marca EOSC pentru a face publicitate resurselor lor.

7. Utilizatorii EOSC fac referire la resursele pe care le folosesc în munca lor. Este o practică de cercetare comună, acceptată, de a face referințe în lucrările publicate și, la fel, este necesar ca utilizatorii EOSC să facă referire la resursele pe care le folosesc în munca lor. Ca atare, este crucial ca furnizorii de date să ofere utilizatorilor referințele adecvate la materiile prime sau datele procesate, de preferință ca PID-uri. În mod similar, această practică promovează transparența în urmărirea originii, autorilor și/sau curatorilor seturilor de date din ciclul de date ale cercetării.

8. Participarea la EOSC este supusă politicii și legislației UE. EOSC reprezintă în primul rând o colaborare europeană și, prin urmare, activitățile sale intră sub incidență legislației și politicii europene. De exemplu, actorii din EOSC vor sprijini viziunea „fluxul gratuit de date” și „suveranitatea digitală”. Bineînțeles, actorii EOSC vor lucra și în cadrul legislației naționale și, aici, principiile subsidiarității și complementarității se aplică în legătură cu modul în care interacționează legislația UE și a țării în cauză. 


Ultima actualizare:  03-09-2021 20:14:05
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova