ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Anunțuri de participare la licitație


LICITAȚIE din 24 NOIEMBRIE 2020

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii
Echipament informatic (Switch-uri, UPS-uri, sistem de acces)

Achizitii.md ID 21030516a
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1605004705608
CPV 32500000-8 - Echipament de telecomunicaţii
Tipul procedurii: Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi se pot familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-98-47, 079971308
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Contabil-sef Lemeț Elizaveta


LICITAȚIE din 30 OCTOMBRIE 2019 
(EXPIRATĂ)

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii
Echipament informatic (Switch-uri, UPS-uri, sistem de acces)

Achizitii.md ID 21013443
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1571401936005
CPV 32420000-3 - Echipament de reţea
Tipul procedurii:  Achiziții cu costuri mici

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi se pot familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-98-47, 079971308
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Contabil-sef Lemeț Elizaveta
 

LICITAȚIE din 07 IUNIE (EXPIRATĂ)

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.962-op/18 din 07 iunie 2018
Echipament de rețea și ansambluri de baterii
Cod CPV: 32420000-3 Echipament de rețea și
                31422000-0 Ansambluri de baterii
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-87-58, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile: 
- Cercetator stiintific dr. Cernăuțeanu Victor, 
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria 

Anunț de participare la Licitația nr.236-op/18
Documentația standard Licitația nr.236-op/18 

 

LICITAȚIE din 21 FEBRUARIE 2018 (EXPIRATĂ)

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.236-op/18 din 21 februarie 2018
Pachete software şi sisteme informatice
Cod CPV: 48000000-8
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-87-58, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile: 
- Inginer coordonator electronist Targon Ion, 
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria 

Anunț de participare la Licitația nr.236-op/18
Documentația standard Licitația nr.236-op/18 

 

LICITAȚIE din 17 IANUARIE 2018 (EXPIRATĂ)

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.68-op/18 din 17 ianuarie 2018
Pachete software şi sisteme informatice
Cod CPV: 48000000-8
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-87-58, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile:
- Inginer coordonator electronist Targon Ion,
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria

Anunț de participare la Licitația nr.68-op/18
Documentația standard Licitația nr.68-op/18
Răspuns de clarificare pentru Licitația nr.68-op/18
Răspuns de clarificare 2 pentru Licitația nr.68-op/18

 

LICITAȚIE din 27 OCTOMBRIE 2017 (EXPIRATĂ)

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.399/17 din 27 octombrie 2017 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software
Cod CPV:30000000-9
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Acaddemiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-87-58, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile:
- Inginer coordonator electronist Targon Ion,
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria

Anunț de participare la Licitația nr.399/17
Documentația standard Licitația nr.399/17

 

LICITAȚIE din 16 DECEMBRIE 2016 (EXPIRATĂ)

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.648/16 din 16 decembrie 2016 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software (repetat)
Cod CPV:30000000-9
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Acaddemiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-98-51, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile:
- Cercetător ştiinţific Friptuleac Lilian,
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria

Anunț de participare la Licitația nr.648/16
Documentația standard Licitația nr.648/16

LICITAȚIE din 18 NOIEMBRIE 2016 (EXPIRATĂ)

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.595/16 din 18 noiembrie 2016 Echipament informatic şi accesorii de birou, software şi sisteme informatice, echipamente video şi foto.
Cod CPV:30000000-9
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Acaddemiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-98-51, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile:
- Cercetător ştiinţific Friptuleac Lilian,
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria

Anunţ de participare Licitaţia 595/16

Documentaţia standard Licitaţia 595/16 


Ultima actualizare:  21-06-2021 15:43:31
Sursa:  

Social plugin