ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Anunțuri de participare la licitație


LICITAȚIE din 24 OCTOMBRIE 2021

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii
Echipament informatic si echipament video

Achizitii.md ID 21045439
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1634279101599
CPV 32500000-8 - Echipament de telecomunicaţii
Tipul procedurii: Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi se pot familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-98-47, 079971308
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Contabil-sef Lemeț Elizaveta

 

LICITAȚIE din 24 NOIEMBRIE 2020

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii
Echipament informatic (Switch-uri, UPS-uri, sistem de acces)

Achizitii.md ID 21030516a
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1605004705608
CPV 32500000-8 - Echipament de telecomunicaţii
Tipul procedurii: Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi se pot familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-98-47, 079971308
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Contabil-sef Lemeț Elizaveta


LICITAȚIE din 30 OCTOMBRIE 2019 
(EXPIRATĂ)

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii
Echipament informatic (Switch-uri, UPS-uri, sistem de acces)

Achizitii.md ID 21013443
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1571401936005
CPV 32420000-3 - Echipament de reţea
Tipul procedurii:  Achiziții cu costuri mici

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi se pot familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-98-47, 079971308
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Contabil-sef Lemeț Elizaveta
 

LICITAȚIE din 07 IUNIE (EXPIRATĂ)

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.962-op/18 din 07 iunie 2018
Echipament de rețea și ansambluri de baterii
Cod CPV: 32420000-3 Echipament de rețea și
                31422000-0 Ansambluri de baterii
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-87-58, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile: 
- Cercetator stiintific dr. Cernăuțeanu Victor, 
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria 

Anunț de participare la Licitația nr.236-op/18
Documentația standard Licitația nr.236-op/18 

 

LICITAȚIE din 21 FEBRUARIE 2018 (EXPIRATĂ)

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.236-op/18 din 21 februarie 2018
Pachete software şi sisteme informatice
Cod CPV: 48000000-8
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-87-58, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile: 
- Inginer coordonator electronist Targon Ion, 
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria 

Anunț de participare la Licitația nr.236-op/18
Documentația standard Licitația nr.236-op/18 

 

LICITAȚIE din 17 IANUARIE 2018 (EXPIRATĂ)

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.68-op/18 din 17 ianuarie 2018
Pachete software şi sisteme informatice
Cod CPV: 48000000-8
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-87-58, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile:
- Inginer coordonator electronist Targon Ion,
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria

Anunț de participare la Licitația nr.68-op/18
Documentația standard Licitația nr.68-op/18
Răspuns de clarificare pentru Licitația nr.68-op/18
Răspuns de clarificare 2 pentru Licitația nr.68-op/18

 

LICITAȚIE din 27 OCTOMBRIE 2017 (EXPIRATĂ)

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.399/17 din 27 octombrie 2017 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software
Cod CPV:30000000-9
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Acaddemiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-87-58, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile:
- Inginer coordonator electronist Targon Ion,
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria

Anunț de participare la Licitația nr.399/17
Documentația standard Licitația nr.399/17

 

LICITAȚIE din 16 DECEMBRIE 2016 (EXPIRATĂ)

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.648/16 din 16 decembrie 2016 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software (repetat)
Cod CPV:30000000-9
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Acaddemiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-98-51, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile:
- Cercetător ştiinţific Friptuleac Lilian,
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria

Anunț de participare la Licitația nr.648/16
Documentația standard Licitația nr.648/16

LICITAȚIE din 18 NOIEMBRIE 2016 (EXPIRATĂ)

Anunţ privind licitaţia publică de bunuri şi servicii nr.595/16 din 18 noiembrie 2016 Echipament informatic şi accesorii de birou, software şi sisteme informatice, echipamente video şi foto.
Cod CPV:30000000-9
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Adresa: MD-2028, str. Acaddemiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel: 022-28-98-51, 022-28-87-59
Fax: 022-28-98-49
E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile:
- Cercetător ştiinţific Friptuleac Lilian,
- Inginer coordonator programator Budeanu Maria

Anunţ de participare Licitaţia 595/16

Documentaţia standard Licitaţia 595/16 


Ultima actualizare:  19-10-2021 10:07:43
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova