ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Ce este Știința deschisă?


Știința deschisă (Open Science)

Ştiinţa deschisă (în continuare - SD) reprezintă o nouă abordare a modului în care se efectuează şi se organizează cercetarea ştiinţifică, bazată pe cooperare şi noi căi de difuzare a cunoştinţelor utilizând tehnologiile digitale şi instrumente noi de colaborare. Această abordare este generată de creșterea exponențială a informațiilor și de disponibilitatea tehnologiilor digitale, fiind impulsionate de globalizarea comunității oamenilor de știință, precum și de cererea tot mai presantă din partea societății de a găsi soluții pentru marile provocări ale vremurilor noastre.

Componentele Ştiinței deschise

Pentru funcţionarea SD sunt necesare:

1) Conținut științific deschis provenind din sectorul public de cercetare - publicațiile științifice care sunt finanțate din fonduri publice ar trebui puse online în regim deschis de îndată ce acest lucru este posibil pentru oricine, făcându-le disponibile pentru a le consulta și reutiliza. Oamenii de știință și organizațiile acestora ar trebui să aplice principiile partajării deschise a datelor care stau la baza acestor publicații, incluzând și rezultatele „negative"; ar trebui stabilite măsuri pentru asigurarea calității și pentru prezervarea acestor date pentru a fi reutilizate.

2) E-Infrastructuri deschise pentru cercetarea publică și privată - infrastructuri TIC de înaltă performanță eficiente economic pentru a gestiona fluxurile de date. Pentru toți cercetătorii ar trebui să fie puse la dispoziție resurse computaționale adecvate pentru a echilibra pe deplin accesul online la date și resursele disponibile. Infrastructurile ar trebui să fie construite cu o viziune îndreptată spre interoperabilitatea globală, găzduind colaborarea între diferitele domenii științifice și a diferitelor sectoare societale, fiind capabile de a gestiona seturi de date extrem de mari și de complexe.

3) Cultură științifică deschisă – în principal prin adaptarea sistemelor de evaluare şi recompensare la obiectivele SD. Cei care produc sau reutilizează informație științifică ar trebui să se conformeze codurilor etice și să fie în acord cu normele de integritate științifică. ŞD presupune un set mai larg de criterii de evaluare decât publicaţiile şi calitatea cercetării (utilizate în prezent), inclusiv calitatea educației, valorizarea, managementul datelor, pentru a evalua diferite forme de impact a cercetării.

Știința deschisă schimbă atât modalitatea de realizare a cercetărilor, cît și de organizare a științei și include mai multe componente.

Avantajele Știnței deschise

SD spoate spori calitatea și impactul științei, astfel încât să devină:

• mai fiabilă, întrucât face posibilă verificarea mai timpurie, mai performantă și mai eficientă a datelor în condiţiile când se va baza pe e-infrastructuri avansate;

• mai eficientă, întrucât permite evitarea eforturilor redundante de efectuare a unor cercetări similare și face colaborarea accesibilă unui spectru mai larg de contribuitori;

• mai receptivă la exigențele societale ale cetățenilor, întrucât știința poate deveni mai transparentă și mai deschisă decât anterior;

• mai credibilă, întrucât chestiunile legate de integritatea cercetării pot fi tratate mai eficient într-un mediu deschis și transparent;

• mai reprezentativă sub aspectul înglobării unui spectru mai larg de producători de cunoștințe științifice, care să depășească cercurile academice;

• mai globală, permițând oamenilor de știință să facă schimb de cunoștințe și de date anterior publicării, științei să progreseze într-un ritm mai alert, iar inovațiilor să devină accesibile mai rapid.

SD este importantă nu numai pentru cercetători, dar și pentru mulți oameni din afara ştiinţei, care în prezent nu au acces sau trebuie să plătească taxe mari pentru cunoştinţe. Pentru companii, SD crește capacitatea de inovare, deoarece acestea pot beneficia mai ușor de informații publice și de a folosi, combinându-le cu propriile cunoștințe, pentru a dezvolta produse și procese inovatoare. Pentru toți membrii societății SD oferă accesul și utilizarea cu ușurință a informațiilor științifice și le permit să influențeze cercetarea cu întrebări și idei, și de a ajuta în colectarea datelor de cercetare.

 


Ultima actualizare:  30-05-2017 20:40:01
Sursa:   IDSI 

Social plugin