ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Știința deschisă în UE

Accesări: 1911  Vizitatori unici: 1255

Context general

Știința deschisă este una dintre 3 priorități strategice ale Comisiei Europene, de rând cu Inovarea deschisă și Deschiderea spre lume. Astfel, în 2015, Comisia Europeană a identificat 5 domenii de potențiale acțiuni de politici, pentru a susține dezvoltarea Științei Deschise în Europa. Intervențiile potențiale se bazează pe presupunerea că SD va duce în cele din urmă la o știință mai bună, prin sporirea credibilității (abordând integritatea științifică), încrederii (verificare mai bună și mai transparentă a datelor), eficienței (evitarea suprapunerii resurselor) și receptivității la provocările societale.

Cele 5 domenii potențiale de acțiuni includ:

1) Favorizarea și stimularea Științei Deschise, prin promovarea acesteia în programele educaționale, promovarea bunelor practici și creșterea aportului producătorilor de cunoștințe într-un mediu mai deschis (știința cetățenilor – citizen science);

2) Eliminarea barierelor pentru SD: aceasta implică, printre altele, analiza carierelor de cercetare, în scopul creării stimulentelor și recompenselor pentru implicarea în SD;

3) Integrarea și promovarea activă a politicilor de acces deschis pentru datele de cercetare și publicații științifice;

4) Dezvoltarea infrastructurilor de cercetare pentru SD, pentru a îmbunătăți găzduirea datelor, accesul și guvernanța acestora, inclusiv dezvoltarea unui cadru comun pentru datele de cercetare și crearea Cloud-ului european destinat Științei Deschise;

5) Încorporarea SD în societate, drept un promotor socio-economic, prin intermediul căruia știința devină mai receptivă la așteptările societale și economice.

 


Platforma Europeană pentru Politici în domeniul Științei Deschise

La reuniunea Consiliului de competitivitate al UE din 26-27 mai 2016 a fost setată ținta pentru „o tranziție la acces deschis imediat ca regulă până în 2020”. În acest sens, UE deja ghidează prin exemplu, întucît în mod obligatoriu toate publicațiile științifice produse cu finanțare din cadrul programului HORIZON2020 trebuie să fie în acces deschis. Comisarul pentru cercetare și inovare al Comisiei Europene, Carlos Moedas a afirmat că acest moment „schimbă viața”, cel puțin în ceea ce privește cercetarea și felul în care sunt valorificate rezultatele.

În cadrul Consiliului, statele UE au ajuns la acorduri referitoare la SD, inclusiv ca datele de cercetare sa fie reutilizate şi accesibile conform principiului „deschise atât cât este posibil, închise atât cât este necesar”. În rezultatul întrunirii au fost aprobate Concluziile privind tranziția către sistemul Științei deschise.

Acțiunile aflate în curs de realizare includ crearea Platformei Europene pentru Politici în domeniul Științei Deschise (European Open Science Policy Platform - OSPP) în 2016, dar și a mai multor grupuri de experți, pentru elaborarea recomandărilor privind Politica Științei Deschise, printr-o discuție structurată cu toți actorii relevanți implicați în știința și cercetarea europeană. 

Mai multe grupuri de lucru și grupuri de experți au fost formate de Comisia Europeană, pentru a elabora un șir de recomandări pe diverse dimensiuni ale Științei Deschise - indicatori, competențe, recompense și stimulente, comunicare științifică etc. 

Resurse:

- Raport "Viitorul publicării și comunicării științifice" (ianuarie 2019)

- Raport "Transpunerea principiului FAIR în realitate" (noiembrie 2018)

- Recomandarea Comisiei privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora (aprilie 2018)

- Raport "Echiparea cercetătorilor cu abilitățile și competențele necesare pentru practicarea științei deshise" (martie 2018)

- Raport "Evaluarea carierelor științifice prin recunoașterea practicilor științei deschise" (martie 2018)

- Recomandările OSPP privind cele 8 priorități ale Științei Deschise (aprilie 2018)

- Cartea „Open Innovation, Open Science, Open to the World - a vision for Europe” (mai 2016)


Cloud European pentru Știința Deschisă

Crearea Cloud-ului European destinat Științei Deschise, în cadrul strategiei UE privind Piața Digitală Unică este o componentă esențială a ambiției europene de a sprijini tranziția la SD. Scopul inițiativei este de a face datele de cercetare ușor de găsit, accesibile, interoperabile și re-utilizabile (princiul FAIR) pentru toți cercetătorii europeni. Cloud-ul va reuni infrastructurile de date existente și în curs de dezvoltare pentru a crea un mediu virtual pentru toți cercetătorii europeni destinat stocării, gestionării, analizei și reutilizării datelor.

Resurse:

- Raport “Imbold pentru aplicarea EOSC în practică” (noiembrie 2018)

- Communicarea: European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europe

- Infografic “European Cloud Initiative”

- Raportul „Realising the European Open Science Cloud”


Open Science Conference (4-5 aprilie 2016)

Dovada recunoașterii importanței majore a Științei Deschise pentru Europa este “Apelul de la Amsterdam pentru acțiune în Știință Deschisă” (Amsterdam Call for Action on Open Science), fiind rezultatul reuniunii de la Amsterdam „Open Science – From Vision to Action”. Documentul stabilește 2 ținte la nivel european pentru 2020:

- Acces Deschis deplin la toate publicațiile științifice, care poate fi accelerat prin noi modele de publicare, conformare cu seturile de standarde

- abordare fundamentală nouă privind reutilizarea optimă a datelor de cercetare, care necesită definiții, standarde și infrastructuri

 


Ultima actualizare:  14-05-2019 22:48:42
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova