ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Consiliul ştiinţific

Accesări: 5270  Vizitatori unici: 2908

 1. dr. Igor COJOCARU - președintele consiliului științific, director al Î.S. IDSI
 2.  

 3. acad. Florin Gheorghe FILIP -  preşedintele Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei a Academiei Române, Directorul Bibliotecii Academiei Române 
 4.  

 5. prof.univ., dr. Horațiu DRAGOMIRESCU - Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
 6.  

 7. dr., conf.univ. Mihail GUZUN - secretar științific, Î.S. IDSI
 8.  

 9. dr. hab., prof.univ. Ion BOLUN - Academia de Studii Economice din Moldova
 10.  

 11. dr.hab., conf.cercet. Vitalie MINCIUNĂ - cercetător științific principal, Î.S. IDSI
 12.  

 13. dr.hab., conf.univ Nelly ȚURCAN - cercetător științific principal, Î.S. IDSI
 14.  

 15. dr., conf.cercet. Elena UNGUREANU - cercetător științific superior, Î.S. IDSI
 16.  

 17. dr., conf.cercet. Alfreda ROȘCA - cercetător științific superior, Î.S. IDSI
 18.  

 19. dr. hab. Gheorghe CUCIUREANU - cercetător științific principal, Î.S. IDSI
 20.  

 21. dr., conf.univ. Andrei RUSU - cercetător științific superior, Î.S. IDSI
 22.  

 23. dr. Victor CERNĂUȚEANU - cercetător științific superior, Î.S. IDSI
 24.  

 25. dr. Inga ȚIȚCHIEV - cercetător științific superior, IMI
   

 


Ultima actualizare:  04-01-2017 17:54:41
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova