ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

ISO

Accesări: 27435  Vizitatori unici: 5184

IDSI îşi propune să reprezinte, în sistemul CDI al ţării, un institut de referinţă, care să promoveze utilizarea tehnologiilor societăţii informaţionale în domenii-cheie pentru dezvoltarea acestei societăţi. Activităţile noastre se axează pe realizarea de cercetări, proiecte şi sisteme informatice-suport pentru activităţile de creare, diseminare şi utilizare a conţinuturilor informaţionale, în vederea creşterii şi punerii în valoare a potenţialului ştiinţific şi tehnologic al Republicii Moldova.

Ne bucurăm că la sfârşitul lunii aprilie 2019, IDSI a susținut cu success examenul de recertificare a sistemului integrat de management conform standardelor internaţionale ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 şi ISO/IEC 27001:2017

 

Fiecare proces pe care îl desfăşurăm este în conformitate cu sistemul de management al calităţii prevăzut de standardul internaţional ISO 9001:2015 “Sistem de management al calităţii. Cerințe”.

Managementul calităţii reprezintă ceea ce practică organizaţiile pentru a asigura produse şi servicii în conformitate cu cerinţele clienţilor săi, cerințele legale și de reglementare. Încrederea în capacitatea de a produce “calitate” a unei organizaţii este premiza de bază pentru o cooperare şi o dezvoltare durabilă.

Obiectivele generale privind calitatea ale IDSI sunt:

 • Cercetări în domeniul dezvoltării societăţii informaţionale
 • Instrumentar pentru dezvoltarea societăţii informaţionale
 • Creşterea impactului şi vizibilităţii IDSI
 • Organizarea eficientă, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii şi asigurării unei situaţii financiare stabile a întreprinderiiStandardul ISO 14001:2015 “Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare” stabileşte o dedicaţie absolută a organizaţiei în domeniul protecţiei mediului, respectarea legislaţiei şi principiul îmbunătăţirii continue.

Obiectivele generale de mediu ale IDSI sunt:

 • Îmbunătăţirea activităţii de gestiune a deşeurilor.
 • Obţinerea unor performanţe ecologice reale prin managementul eficient al problemelor de mediu și utilizarea TICUnul dintre cele mai semnificative beneficii aduse de implementarea standardului OHSAS 18001:2007 “Sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerințe” este imbunătăţirea tangibilă şi demonstrabilă a sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale la care se adaugă nivel ridicat de control în ceea ce priveşte conformitatea cu legislaţia in vigoare.

Obiectivele generale IDSI în domeniul sănătății si securității ocupaționale sunt:

 • Dezvoltarea culturii şi a mentalităţii proactive în cadrul personalului întreprinderii în ceea ce priveşte securitatea muncii prin acordarea atenţiei sporite procesului de instruire şi sensibilizare a personalului, importanţei respectării normelor referitoare la sănătate și securitate ocupațională.
 • Ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă;
 • Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.Implementarea unui sistem de management al securităţii informaţiei în conformitate cu standardul ISO/IEC 27001:2017 “Sistem de management al securităţii informaţiei. Cerințe” demonstreaza clienţilor, furnizorilor şi propriilor angajaţi, că IDSI priveşte foarte serios problema securităţii informaţiei şi că informaţiile acestora sunt în perfectă siguranţă.

Obiectivele generale ale IDSI privind securitatea informației sunt:

 • Păstrarea securității informaţiilor proprii, a clienţilor, furnizorilor şi a altor părţi interesate, în sensul menţinerii confidentialităţii, integrităţii şi disponibilităţii acestora.
 • Înstituirea în cadrul organizatiei a abordărilor privind protecția informației bazate pe cele mai bune practici acumulate în acest domeniu.


Politica IDSI în domeniul calităţii, protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, securității informației aici


 


Ultima actualizare:  25-06-2019 08:16:00
Sursa:   IDSI 

Social plugin