ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

ISO

Accesări: 28733  Vizitatori unici: 6007

IDSI îşi propune să reprezinte, în sistemul CDI al ţării, un institut de referinţă, care să promoveze utilizarea tehnologiilor societăţii informaţionale în domenii-cheie pentru dezvoltarea acestei societăţi. Activităţile noastre se axează pe realizarea de cercetări, proiecte şi sisteme informatice-suport pentru activităţile de creare, diseminare şi utilizare a conţinuturilor informaţionale, în vederea creşterii şi punerii în valoare a potenţialului ştiinţific şi tehnologic al Republicii Moldova.

Ne bucurăm că în ianuarie 2024, IDSI a susținut cu success examenul de recertificare a sistemului integrat de management conform standardelor internaţionale ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 şi ISO/IEC 27001:2018. 

Fiecare proces pe care îl desfăşurăm este în conformitate cu sistemul de management al calităţii prevăzut de standardul internaţional ISO 9001:2015 “Sistem de management al calităţii. Cerințe”.

Managementul calităţii reprezintă ceea ce practică organizaţiile pentru a asigura produse şi servicii în conformitate cu cerinţele clienţilor săi, cerințele legale și de reglementare. Încrederea în capacitatea de a produce “calitate” a unei organizaţii este premiza de bază pentru o cooperare şi o dezvoltare durabilă.

Obiectivele generale privind calitatea ale IDSI sunt:

 • Cercetări în domeniul dezvoltării societăţii informaţionale
 • Instrumentar pentru dezvoltarea societăţii informaţionale
 • Creşterea impactului şi vizibilităţii IDSI
 • Organizarea eficientă, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii şi asigurării unei situaţii financiare stabile a întreprinderiiStandardul ISO 14001:2015 “Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare” stabileşte o dedicaţie absolută a organizaţiei în domeniul protecţiei mediului, respectarea legislaţiei şi principiul îmbunătăţirii continue.

Obiectivele generale de mediu ale IDSI sunt:

 • Îmbunătăţirea activităţii de gestiune a deşeurilor.
 • Obţinerea unor performanţe ecologice reale prin managementul eficient al problemelor de mediu și utilizarea TICUnul dintre cele mai semnificative beneficii aduse de implementarea standardului ISO 45001:2018 “Sistem de management al sănătăţii şi securităţii în muncă” este imbunătăţirea tangibilă şi demonstrabilă a sistemului de management al sănătăţii şi securităţii în muncă la care se adaugă nivel ridicat de control în ceea ce priveşte conformitatea cu legislaţia in vigoare.

Obiectivele generale IDSI în domeniul sănătății si securității ocupaționale sunt:

 • Dezvoltarea culturii şi a mentalităţii proactive în cadrul personalului întreprinderii în ceea ce priveşte securitatea muncii prin acordarea atenţiei sporite procesului de instruire şi sensibilizare a personalului, importanţei respectării normelor referitoare la sănătate și securitate ocupațională.
 • Ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă;
 • Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.Implementarea unui sistem de management al securităţii informaţiei în conformitate cu standardul ISO/IEC 27001:2017 “Sistem de management al securităţii informaţiei. Cerințe” demonstreaza clienţilor, furnizorilor şi propriilor angajaţi, că IDSI priveşte foarte serios problema securităţii informaţiei şi că informaţiile acestora sunt în perfectă siguranţă.

Obiectivele generale ale IDSI privind securitatea informației sunt:

 • Păstrarea securității informaţiilor proprii, a clienţilor, furnizorilor şi a altor părţi interesate, în sensul menţinerii confidentialităţii, integrităţii şi disponibilităţii acestora.
 • Înstituirea în cadrul organizatiei a abordărilor privind protecția informației bazate pe cele mai bune practici acumulate în acest domeniu.


Politica IDSI în domeniul calităţii, protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, securității informației AICI


 


Ultima actualizare:  20-03-2024 19:35:09
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova