ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Parteneri

Accesări: 9821  Vizitatori unici: 3136

ACORDURI DE COLABORARE

1. Biblioteca Academiei Române
2. Academia de Studii Economice București, România
3. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România
4. Universitatea Valahia din Targoviste România
5. G.M. Dobrov Center for Science and Technological Potential and Science History Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine
6. Compania DATAB, Republica Cehă
7. Centrul de Guvernare Electronică
8. Centrul de Telecomunicații Speciale
9. Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor
10. Muzeul Național de Istorie al Moldovei
11. Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
12. Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
13. Institutul de Energetică al AŞM
14. RENAM
15. Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova
16. Biblioteca Națională a Republicii Moldova
17. Biblioteca Municipală B.P. Haşdeu
18. A.O. Asociaţia Micului Business
19. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
20. Serviciul de Stat de Arhivă al RM
21. Comitetul sectorial de formare profesională în Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
22. Agenția Națională ISBN Moldova
23. Universitatea de Stat din Moldova
24. Universitatea de Stat din Tiraspol
25. Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
26. Centrul Educațional ProDidactica
27. Compania STARNET
28. Î.M. Accent Electronic SA
 
PARTENERI NAȚIONALI
 

PARTENERI INTERNAȚIONALI

Proiect PNUD: RfP16/01395 ”Sprijin pentru dezvoltarea capacității statisticienilor și a utilizatorilor de date de pe ambele maluri ale Nistrului”
(22.12.2016 - 31.07.2017)


Proiect PNUD: RfP15/01172 - DataRevolutionMD - ”Organizarea procesului de cartografiere a ecosistemului de date din Republica Moldova”
(15.02.2016 - 15.06.2016)

Proiect Visegrad: DISCUS - Platformă de discuții privind problemele de dezvoltare a societății informaționale (15.01.2015 - 31.12.2015)


Proiect bilateral  - Riscuri ce intervin în procesul de trecere de la societatea informaţională către societatea cunoaşterii. Cercetare prospectivă pe exemplul României şi Republicii Moldova


Proiectul SEERA-EI – Zona Europei de Sud-Est pentru cercetare în eInfrastructură


Proiectul EXTEND – Extinderea cooperării de cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud


Proiectul GUAM – Crearea spaţiului informaţional unic în comunitatea GUAM pentru învăţămînt şi colaborare tehnico-ştiinţifică la distanţă


Ultima actualizare:  23-05-2017 14:59:48
Sursa:   IDSI

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova