ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

EXTEND - Extinderea cooperării de cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud

Accesări: 3430  Vizitatori unici: 1581

Proiect
EXTEND - Extinderea cooperării de cercetare în domeniul TIC între Uniunea Europeană, Europa de Est şi Caucazul de Sud 
 
Nr.contract
231137
 
Finantare
Acţiune Specifică de Suport al Programului COOPERARE din PC7  
 
Obiective 
Îmbunătăţirea cooperării ştiinţifice şi de cercetare între ţările Europei de Est, Caucazului de Sud (EECS) şi Uniunii Europene, cu accent pe tematica Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), prin următoarele acţiuni:
 
a) identificarea actorilor principali din cercetare în domeniul TIC din ţară şi familiarizarea lor cu aspectele PC7, precum şi oferirea suportului în dezvoltarea reţelelor în toată Europa
 
b) definirea viitoarelor priorităţi pentru cercetare în domeniul TIC, care ar intensifica cooperarea dintre UE şi ţările EECS
 
Parteneri
PLANET S.A. - Grecia
Centrul de Economia Industriei şi a Serviciilor - România
Centrul de Tehnologii ale Societăţii Informaţionale - Armenia
Academia Regională de Tehnologii Informaţionale - Azerbaidjan
Institutul de Analiză a Sistemelor şi Suportul Informaţional pentru Sfera Ştiinţei şi Tehnologiilor din Bielorusia Academia de Ştiinţe a Moldovei - Republica Moldova
Centrul de Stat pentru Informaţia Ştiinţifică, Tehnică şi Economică din Kiev – Ucraina
Asociaţia Georgiană de Reţele în Cercetare şi Educaţie - Georgia
 
Durata
30 luni din 1 ianuarie 2009
 
Impact potenţial
Activităţile din cadrul proiectului EXTEND vor dura 30 de luni şi vor fi orientate spre diseminarea Societăţii Informaţionale în Europa de Sud şi Caucazul de Sud, precum şi spre susţinerea realizărilor know-how în cadrul programelor europene în domeniul TIC, în special prin organizarea atelierelor de training în ţările-ţintă şi furnizarea serviciilor help-desk pentru actorii cercetărilor în domeniul TIC.
Efectul preconizat pe termen lung este, pe de o parte, atragerea actorilor din cercetarea în domeniul TIC din Europa de Est şi Caucazul de Sud la participarea activă în mediul european de cercetare şi la dezvoltarea „laboratorului global”, în care echipele de cercetare de pretutindeni pot coopera în pofida frontierelor şi distanţelor, şi, pe de altă parte, posibilitatea actorilor din cercetare în domeniul TIC din UE a obţinerii accesului la promovarea cunoştinţelor în regiune şi efectuarea în viitor a cercetărilor comune şi dezvoltarea în vederea constituirii unei Europe competitive în domeniul TIC în lume.
 
Link
Evenimentele din cadrul proiectului EXTEND

 


Ultima actualizare:  28-02-2014 09:24:14
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova