ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Seminar de formare în cadrul proiectului EXTEND - practica bate teoria

2010-10-15

Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale au organizat în perioada 11-12 octombrie 2010 a doua rundă a seminarelor de formare pentru actorii din cercetare-dezvoltare în domeniul TIC în cadrul proiectul PC7 EXTEND. Scopul trainingului consta în pregătirea actorilor din cercetare-dezvoltare în TIC pentru participare în Apelul 7  al Programului Cadru 7 al UE (PC7) lansat de curînd.

Seminarul de formare s-a axat pe oportunităţile, procedurile, priorităţile tematice ale programului de lucru TIC al PC7, care au fost identificate în timpul Seminarului de Consultare şi sunt deschise în Apelul 7 PC7:

  • Internet of Services, Software & virtualization (Internet connected objects in WP 2011-2012)
  • Computing Systems
  • ICT for Patient Safety (Patient Guidance Services (PGS), safety and healthcare record information reuse in WP 2011-2012)

Fiecare dintre aceste priorităţi au fost prezentate în detaliu de Prof. Ion Bolun (Moldova), Prof. Ioana Moisil (România) şi Dr. Konstantinos Samiotis (Grecia).

În prima sesiune participanţilor le-au fost furnizate informaţii de către coordonatorii proiectului EXTEND - Raphael Koumeri şi Konstantinos Samiotis, cu privire la oportunităţile de finanţare, criterii de participare, contacte UE şi naţionale utile, proiectele existente.

A doua sesiune a fost dedicată prezentării şi discuţiei ideilor de proiecte propuse de către participanţi şi evaluării acestora de către grupurile de colegi formate. Ca rezultat au fost stabilite nişte sugestii utile privind elaborarea unor propuneri de succes. Ca de altfel întotdeauna, practica bate teoria!

La eveniment au fost prezenţi peste 30 actori din cercetare-dezvoltare în domeniul TIC din Moldova, reprezentanţi ai Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM, Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Universităţii de Stat din Moldova, Academiei de Studii Economice, Universităţii Tehnice din Moldova, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi ai mediului de afaceri.

Prezentările de la seminarul de formare (în limba engleză):

1. Introduction to second EXTEND Training Workshop
2. EXTEND project presentation
3. EU-EECA cluster presentation
4. FP7 Overview
5. EU funding opportunities
6. Presentation of the ICT FP7 WP objective .1.3. "Internet-connected Objects" (Dr. Konstantinos Samiotis, Greece)
7. Presentation of the ICT FP7 WP objective 4.3. "Computing Systems" (Prof. Ion Bolun, Moldova)
8. Presentation of the ICT FP7 WP objective 5.3. “Patient Guidance Services (PGS), safety and healthcare record information reuse" (Prof. Ioana Moisil, Romania)
9. Practical Guide for Proposal Evaluation

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: EXTEND
Ultima actualizare:  15-02-2012 10:45:16
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova