ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Proiectul PC7 EXTEND a fost lansat

2009-02-01

Pe 22-23 ianuarie 2009, la Atena, Grecia, a fost lansat proiectul european EXTEND (Extinderea cooperării de cercetare în domeniul TIC între Uniunea Europeană, Europa de Est şi Caucazul de Sud) cu participarea a 15 reprezentanţi din 8 ţări-partenere.

Proiectul EXTEND face parte din Acţiunile Specifice de Sprijin şi este finanţat în cadrul Programului PC7 al  Comisiei Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare.

Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea cooperarii ştiinţifice şi de cercetare între ţările Europei de Est, Caucazului de Sud (EECS) şi Uniunii Europene, axându-se pe tematica Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) a Programei de Cooperare din cadrul PC7. Scopul proiectului EXTEND este suportul comunităţilor ştiinţifice TIC în regiune prin următoarele acţiuni: a) identificarea actorilor principali din cercetare în domeniul TIC din ţară şi familiarizarea lor cu aspectele PC7, precum şi oferirea suportului în dezvoltarea reţelelor în toată Europa; b) definirea viitoarelor priorităţi pentru cercetare în domeniul TIC, care ar intensifica cooperarea dintre UE şi ţările EECS.

Proiectul EXTEND este realizat de către opt ţări-partenere din două state-membre ale UE – PLANET S.A. (Grecia) şi Centrul de Economia Industriei şi a Serviciilor (România), şi şase ţări din Europa de Est şi Caucazul de Sud – Centrul de Tehnologii ale Societăţii Informaţionale (Armenia), Academia Regională de Tehnologii Informaţionale (Azerbaidjan), Institutul de Analiză a Sistemelor şi Suportul Informaţional pentru Sfera Ştiinţei şi Tehnologiilor din Bielorusia (Bielorusia), Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova), Centrul de Stat pentru Informaţia Ştiinţifică, Tehnică şi Economică din Kiev (Ucraina), Asociaţia Georgiană de Reţele în Cercetare şi Educaţie (Georgia).

Activităţile din cadrul proiectului EXTEND vor dura 30 de luni şi vor fi îndreptate spre dispersarea Societăţii Informaţionale în Europa de Sud şi Caucazul de Sud, precum şi spre susţinerea realizărilor know-how în cadrul programelor europene în domeniul TIC, în special prin organizarea atelierelor de training în ţările ţintă şi furnizarea serviciilor help-desk pentru actorii cercetărilor în domeniul TIC.

Efectul pe termen lung preconizat este, pe de o parte, atragerea actorilor din cercetarea în domeniul TIC din Europa de Est şi Caucazul de Sud în participarea activă în mediul european de cercetare şi în dezvoltarea „laboratorului global”, în care echipele de cercetare de pretutindeni pot coopera în pofida frontierelor şi distanţelor, şi, pe de altă parte, de a da posibilitate actorilor din cercetare în domeniul TIC din UE pentru obţinerea accesului la promovarea cunoştinţelor în regiune şi efectuarea în viitor a cercetărilor comune şi dezvoltarea în vederea constituirii unei Europe competitive în domeniul TIC în lume.

Informaţia suplimentară despre activităţile proiectului va fi disponibilă pe pagina web www.EXTEND-ICT.eu, care va fi lansată la sfârşitul lui Martie 2009, precum şi pe pagina Partenerului din Moldova (Academia de Ştiinţe a Moldovei) http://www.international.asm.md/.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: PC7
Ultima actualizare:  15-02-2012 11:20:15
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova