ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Priorităţi de cercetare TIC identificate în cadrul proiectului EXTEND

2010-05-20

În vederea intensificării şi consolidării cooperării tehnico-ştiinţifice în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicare (TIC) dintre ţările Europei de Est şi Caucazului de Sud (EECS) şi statele-membre ale Uniunii Europene, pe 18 mai 2010 a avut loc Seminarul de Consultanţă „Priorităţile de cercetare TIC pentru anii 2010-2015 dintre Moldova şi UE”, organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul proiectului Programului Cadru 7 al UE (PC7) EXTEND şi a fost prezidat de coordonatorii proiectului EXTEND – Raphael Koumeri şi Konstantinos Samiotis (Grecia).

Întrunirea a avut drept obiectiv consultarea cu principalii operatori din sectorul TIC din Republica Moldova, inclusiv, factorii de decizie, reprezentanţi ai mediilor universitare, organizaţiilor din sfera cercetării-inovării, întreprinderilor profit şi non-profit, actorilor TIC din industrie şi alte domenii în vederea identificării priorităţilor de cercetare-dezvoltare în domeniul TIC ale Republicii Moldova pentru cooperarea în cadrul programului cadru 7 al UE. În cadrul consultărilor au fost identificate următoarele priorităţi:

1.2 Internet of Services, Software & virtualization
4.2 Technology-Enhanced Learning
4.3 Intelligent Information Management
3.4 Computing Systems
4.1 Digital Libraries and digital preservation
3.1 Nanoelectronics Technology
5.2 ICT for Patient Safety

În urma consultărilor, în 6 ţări (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina) vor fi elaborate recomandări privind priorităţile de cercetare comună în domeniul TIC dintre ţările EECS şi UE.

La Seminar au participat 23 de experţi în domeniul TIC din Republica Moldova, reprezentanţi ai Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM, Institutului Dezvoltării Societăţii Informaţionale, Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii Tehnice din Moldova, Academiei de Studii Economice din Moldova, Agenţiei Proprietăţii Intelectuale, Ministerului Educaţiei, RENAM, reprezentanţi ai instituţiilor medicale care efectuează cercetări interdisciplinare în medicină şi TIC, Companiei Moldcell, Ericson etc.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: EXTEND
Ultima actualizare:  24-04-2012 13:00:03
Sursa: