ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Proiect bilateral

Accesări: 2492  Vizitatori unici: 1368

Titlul proiectului

Riscuri ce intervin în procesul de trecere de la societatea informaţională către societatea cunoaşterii. Cercetare prospectivă pe exemplul României şi Republicii Moldova
 
Codul proiectului
10.820.08.05.RoF
 

Obiectivul proiectului
Proiectul îşi propune să contribuie, pe baza unor cercetări prospective comune, la generarea de noi cunoştinţe privind riscurile ce intervin în trecerea de la societatea informaţională la societatea cunoaşterii în raport cu realităţile şi opţiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova şi României. Se urmăreşte valorificarea experienţei partenerilor români în studierea societăţii cunoaşterii şi creşterea capacităţii cercetătorilor din Republica Moldova în realizarea de sondaje Delphi şi de studii comparative inter-ţări.
Prin colaborarea bilaterală se vor crea condiţii ca partenerii să participe împreună la proiecte europene de cercetare. Se are în vedere crearea unei comunităţi epistemice trans-frontaliere dedicată tematicii societăţii cunoaşterii şi perspectivelor ei pe plan european, în vederea realizării de manifestări ştiinţifice comune şi a unor publicaţii în co-autorat, inclusiv sub auspiciile academiilor de ştiinţe din cele două ţări.

Parteneri
Academia de Studii Economice din Bucureşti (România)

Durata
iunie 2010 - 2012

Activităţile din cadrul proiectului 
 Completați ONLINE sondajul Delphi "Analiza riscurilor ce afectează dezvoltarea Societăţii Informaţionale în RM" 
  sau
  Descărcați formularul sondajului Delphi in format .doc (Formularele completate vor fi expediate la adresa [email protected])
 

Participări la evenimente naţionale

1. Runda de dezbateri publice privind proiectul Strategiei Moldova digitală-2020
 
Participări la evenimente internaţionale

1. Riscurile şi vulnerabilităţile care afectează sistemul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) al Republicii Moldova.

Certificat de înregistrare

 


Ultima actualizare:  06-02-2019 18:06:14
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova