ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

O nouă rundă de dezbateri publice privind proiectul Strategiei Moldova digitală-2020

2012-05-07

La data de 4 mai 2012, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a organizat un atelier de lucru pentru elaborarea proiectului Strategiei Moldova digitală - 2020. La dezbateri publice au participat reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, ai ministerelor, ai partenerilor de dezvoltare, ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi ai sectorului privat.

În debutul ședinței a fost argumentată necesitatea elaborării Strategiei Moldova digitală 2020 şi a fost făcută o trecere în revistă a proiectelor de lege şi documentelor aprobate şi o analiză a constrângerilor, care n-au permis aplicarea în deplină măsură a prevederilor acestora.
Pentru formularea unor obiective pe domenii concrete au fost formate 5 grupuri de lucru: pentru elaborarea viziunii şi obiectivelor în sectorul TIC, accesul la TIC, utilizarea TIC, competitivitatea TIC şi conţinutul digital.

În calitate de invitat din partea IDSI la eveniment a participat şi domnul profesor Horaţiu Dragomirescu, Academia de Studii Economice (ASE), Bucureşti, director al proiectului bilateral moldo-român "Riscuri ce intervin în procesul de trecere de la societatea informaţională către societatea cunoaşterii. Cercetare prospectivă pe exemplul României şi Republicii Moldova”. Prof. H. Dragomirescu, a participat în grupul de lucru nr. 1 pentru elaborarea viziunii şi obiectivelor în sectorul TIC pentru perioada 2012 – 2020. Prin prezentarea unor exemple privind cazul României precum şi informaţii, date ale diverselor studii străine şi româneşti în domeniul societăţii informaţionale domnul Dragomirescu a informat participanţii la atelier despre noile tendinţe ale societăţii informaţionale, ceea ce a permis desfăşurarea unor discuţii interesante şi productive.

Din partea Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale au mai participat Igor Cojocaru, director, IDSI şi Anastasia Ştefaniţa, cercetător ştiinţific st., responsabil relaţii naţionale şi internaţionale, care au participat activ în grupul de lucru nr. 4, cu numele „Competitivitatea TIC”.

Atelierul a rezultat cu prezentările grupurilor de lucru în şedinţă plenară. Astfel de activităţi vor fi organizate şi în continuare astfel încât Strategia Moldova Digitală 2020 să fie prezentată Guvernului în redacţie finală până la finele verii anului 2012.

 

Galerie Foto

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: strategie, Moldova digitala - 2020, Horaţiu Dragomirescu
Ultima actualizare:  14-12-2012 10:14:23
Sursa: