ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

DISCUS - Platformă de discuții privind problemele de dezvoltare a societății informaționale

Accesări: 2533  Vizitatori unici: 1334

Proiect

DISCUS- Platformă de discuții privind problemele de dezvoltare a societății informaționale

Nr. contract

21470018

Finanțare

DISCUS este un proiect finanţat de Fondul Internaţional Visegrad

Despre proiect

Proiectul "Platformă de discuții privind problemele de dezvoltarea a societății informaționele" are ca scop promovarea modelului european de aplicare eficientă a politicilor societății informaționale / instrumentelor de e-guvernare în Republica Moldova pentru a consolida participarea sectorului academic, administrației locale, mediului de afaceri, societății civile și mass-media în procesul de luare a deciziilor, utilizând experiența țărilor V4 (Visegrad). Pentru a atinge scopul proiectului și a facilitata asocierea politică la UE va fi stabilită o platformă specială de comunicare între toți actorii implicați (seminar periodic privind problemele de dezvoltare a societății informaționale).

Rezultate

Rezultatele proiectului DISCUS (buclet .pdf)

Impact estimat:

Reprezentanții autorităților publice locale vor beneficia de consolidarea capacității instituționale prin participarea la procesul de luare a deciziilor la nivel central.

Vizitele de studiu vor contribui la schimbul de bune practici, precum și consolidarea colaborării cu țările V4.

Proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea serviciilor electronice locale va stimula dezvoltarea locală bazată pe TIC și va contribui la îmbunătăţirea serviciilor prestate cetățenilor.

Autoritățile responsabile de elaborarea politicilor vor beneficia de rețele extinse cu reprezentanți ai sectorului academic, de afaceri, cu societatea civilă, mass-media și experți din ţările V4 pe probleme de dezvoltare a societății informaționale.

Recomandările privind amendamentele la politicile publice, bazate pe cele mai bune practici ale ţărilor Visegrad și pe rezultatele discuţiilor de la seminare, vor contribui la consolidarea cadrului legal din domeniu.
 

Parteneri

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Republica Moldova

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale, Polonia

proIS, s.r.o., Slovacia

DATAB consult s.r.o., Republica Cehă

Durată

Ianuarie - Decembrie 2015

Link

www.discus.idsi.md

Evenimente din cadrul proiectului

Ateliere lucru:

1. Atelier de lucru pentru reprezentanții administrațiilor publice locale, cu participarea experților V4 privind dezvoltarea locală bazată pe TIC, Chișinău, 17-18.03.2015

2. Atelier de lucru pentru reprezentanții administrațiilor publice locale, cu participarea experților V4 privind dezvoltarea locală bazată pe TIC, Chișinău, 22-23.09.2015

Seminare:

1. Seminar cu reprezentanți ai sectorului academic, guvernamental, de afaceri, societatea civilă, mass-mediei și cu experți din țările V4 privind problemele de dezvoltare a societății informaționale, Chișinău, 26-27.05.2015 (tbc)

2. Seminar cu reprezentanți ai sectorului academic, guvernamental, de afaceri, societatea civilă, mass-mediei și cu experți din țările V4 privind problemele de dezvoltare a societății informaționale, Chișinău, 27-28.10.2015

Vizite de studiu:

1. Vizită de studiu pentru câteva persoane cu inițiativă selectate dintre reprezentanți ai administrației publice locale, pentru a sprijini transferul de cunoștințe și colaborarea cu Polonia, Varșovia, Polonia, 1-5.06.2015

2. Vizită de studiu pentru câteva persoane cu inițiativă selectate dintre reprezentanți ai administrației publice locale, pentru a sprijini transferul de cunoștințe și colaborarea cu Slovacia, Slovacia, 5-9.10.2015

 

Contacte

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

Str. Academiei 5A Chişinău, MD-2028 Republica Moldova

Tel: +373 22 289 839

E-mail: [email protected]

Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/DISCUS.IDSI

 


Ultima actualizare:  30-01-2020 12:16:35
Sursa:  

Social plugin