ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

IDSI a aderat la Coaliția pentru Reformă în Evaluarea Cercetării

2023-11-10   Accesări: 207  Vizitatori unici: 187

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) a aderat la Coaliția pentru Reformă în Evaluarea Cercetării (CoARA - Coalition for Advancing Research Assessment). Astfel, IDSI și a devenit semnatar al Acordului privind reforma în evaluarea cercetării, aprobat în decembrie 2022 de peste 640 de instituții de cercetare și universități din Europa și din întreaga lume.

Coaliția pentru Reformă în Evaluarea Cercetării (CoARA) este o inițiativă care propune o platformă de sprijin concret pentru toate instituțiile de cercetare, cu obiectivul de a contribui la dezvoltarea unor noi metode și practici de evaluare în cercetare. Această acțiune, realizată la inițiativa părților direct interesate, precum organizațiile de cercetare, organismele de finanțare și evaluare a cercetării, infrastructurile de cercetare, este complementară direcțiilor strategice stabilite de Comisia Europeană ca parte a Noului Spațiu european de cercetare (European Research Area – ERA).

Luând în considerare faptul că cercetarea este un demers internațional, CoARA se adresează instituțiilor de cercetare din întreaga lume, le invită să se alăture demersurilor sale și își propune să colaboreze cu orice organizație care are inițiative similare. Secretariatul CoARA este asigurat de European Science Foundation – Science Connect (ESF-SC).

Acordul privind reforma în evaluarea cercetării stabilește o direcție comună pentru schimbarea practicilor de evaluare pentru cercetare, cercetători și organizațiile de cercetare, având obiectivul general de a spori calitatea și impactul cercetării. Acordul se centrează pe 10 angajamente majore, oferind inclusiv sugestii privind instrumentele practice și opțiunile pentru realizarea angajementelor declarate:

1. Recunoașteți diversitatea contribuțiilor și carierelor în cercetare, în conformitate cu nevoile și natura cercetării.

2. În evaluarea cercetării, bazați-vă în primul rând pe evaluarea calitativă, unde evaluarea colegială (peer-review) este esențială, completată de utilizarea responsabilă a indicatorilor cantitativi.

3. În evaluarea cercetării, renunțați la utilizarea inadecvată a indicatorilor bazați pe reviste și publicații, în special utilizarea inadecvată a Factorului de impact al revistei (Journal Impact Factor -JIF) și h-index.

4. Evitați utilizarea clasamentelor organizațiilor de cercetare în evaluarea cercetării.

5. Alocați resurse pentru reforma în evaluarea cercetării, după cum este necesar pentru a realiza schimbările organizaționale pe care vi le-ați asumat.
6. Revizuiți și dezvoltați criterii, instrumente și procese de evaluare a cercetării.

7. Sporiți gradul de conștientizare cu privire la reforma în evaluarea cercetării și oferiți comunicare transparentă, îndrumare și instruire privind criteriile și procesele de evaluare, precum și utilizarea acestora.

8. Faceți schimb de practici și experiențe pentru a facilita învățarea reciprocă în cadrul și dincolo de Coaliție.

9. Comunicați progresele înregistrate în ceea ce privește aderarea la Principiile CoARA și implementarea Angajamentelor Acordului.

10. Evaluați practicile, criteriile și instrumentele bazându-vă pe dovezi solide și pe stadiul actual al cercetării în domeniu și puneți la dispoziție datele în mod deschis pentru a facilita colectarea de dovezi și cercetarea.

Totodată, în cadrul CoARA sunt create mai multe grupuri de lucru, axate pe diverse aspecte ale evalurăii cercetării. Unul dintre acestea este Grupul de lucru pentru infrastructuri deschise pentru evaluarea responsabilă a cercetării, condus de reprezentați OpenAIRE (al cărui membru este IDSI) și CWTS de la Universitatea din Leiden.

Din coaliția CoARA fac parte peste 560 de instituții de cercetare din Europa și din întreaga lume, inclusiv 2 organizații din Republica Moldova - Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și Universitatea de Stat din Moldova.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: știința deschisă, Spațiul European de Cercetare, IDSI asociat
Ultima actualizare:  11-11-2023 11:27:11
Sursa:   IDSI 

 
2
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova