ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Implementarea sistemului informaţional pentru învățămînt la distanță

Accesări: 4498  Vizitatori unici: 2177

Codul                     09.811.07.02A

Durata                   ianuarie - decembrie 2009  

Conducător           Igor Cojocaru

Cuvinte-cheie

Sistem informaţional, e-learning, învăţămînt la distanţă, management educaţional

Rezumatul rezultatelor

A fost instalat şi configurat serverul E-learning. A fost implementat Sistemul informaţional de management al procesului educaţional la UnAŞM pentru învăţământul la distanţă. Au fost efectuate lucrări de expertizare a SI de management al procesului educaţional la UnAŞM pentru învăţământul la distanţă conform indiciilor de eficacitate.A fost elaborată structura cursurilor şi amplasată pe platforma sistemului. Au fost elaborate şi amplasate conţinuturile pentru fiecare compartiment al platformei. Au fost efectuate lucrările de elaborare a modulelor conform cerinţelor UnAŞM. Ajustarea modulelor a fost efectuată conform normelor internaţionale. Au fost elaborate Ghidul utilizatorilor, Ghidul tehnic pentru modulele SI de management al procesului educaţional.

Certificat de înregistrare în Registrul de Stat

 


Ultima actualizare:  13-09-2016 22:34:38
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova