ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

IDSI – a 5-a instituție din RM care a obținut logo-ul ”Excelența Resurselor Umane în Cercetare”

2017-02-10   Accesări: 2643  Vizitatori unici: 1672

Astăzi, 10 februarie 2017, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, ca rezultat al unui efort impunător, a obținut logoul ”Excelența Resurselor Umane în Cercetare” (HRS4R), devenind astfel a 5-a instituție din Republica Moldova care deține asemenea logo.

Menționăm că la 30 septembrie 2016 IDSI a semnat Declarația de aderare la Carta Europeană a Cercetătorilor şi  Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, iar la 4 noiembrie 2016 a expediat către Comisia Europeană Planul de Acţiuni pentru implementarea principiilor din Cartă şi Cod și Analiza internă privind aplicarea principiilor Cartei şi Codului.

Acest  logo este de o importanță deosebită pentru IDSI, întrucât va spori responsabilizarea cercetătorilor în a depune eforturi susținute pentru îmbunătăţirea şi ajustarea mediului de cercetare.

Logo-ul presupune multe avantaje pentru instituţiile care l-au obținut, unul dintre acestea fiind vizibilitate şi transparenţă la nivel internaţional, prin recunoaşterea de către Comisia Europeană a instituţiei beneficiare de Logo-ul respectiv. Astfel, ”Excelența Resurselor Umane în Cercetare” va aduce o valoare adăugată atât pe plan intern, cât și pe plan extern, va prezenta o serie de beneficii atât pentru cercetători, cât și pentru instituțiile care finanțează cercetarea. Prin obținerea logo-ului, IDSI își va reafirma angajamentul de a susține calitatea Resurselor Umane în cercetare și de a menține un mediu favorabil de lucru în domeniul cercetării, alăturându-se unei rețele europene de cercetători și instituții de cercetare.

Mai multe informaţii puteţi gasi pe: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: HRS4R, Euraxess
Ultima actualizare:  27-06-2017 15:02:31
Sursa:   IDSI

 
6
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova