ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Conferința Națională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România

2017-09-10   Hits: 2844  Unique visitors: 1498

În perioada 6-8 septembrie 2017, la Universitatea „Transilvania” din Braşov, s-a desfăşurat Conferința Națională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR). Conferința Națională ABR, ajunsă la ediția a XXVIII-a, s-a desfășurat sub genericul Biblioteci. Societate. Multiculturalitate.

Prima zi de Conferinţă a debutat cu ceremonia de deschidere, urmată de sesiunea în plen care a adus în faţa comunităţii profesionale keynote speakeri din Estonia, Islanda, Norvegia, Belgia, România şi Republica Moldova, prezentările cărora au fost legate de preocupările actuale şi direcţiile viitoare de cercetare şi activitate a instituţiilor infodocumentare.

Ane LANDØY, Director adjunct al Bibliotecii Universităţii din Bergen, Norvegia a prezentat cele mai bune practici din Norvegia privind organizarea centrelor de scriere academică şi noi roluri pentru bibliotecari (Academic writing centers: A new role for libraries. Best practices from Norway).

Ágústa PÁLSDÓTTIR, profesor la Departamentul de Ştiinţele Informării, Universitatea Islandei, a vorbit despre importanţa educaţiei permanente, modul de viaţă sănătos şi alfabetizarea informaţională privind media şi sănătatea cetăţenilor de vârsta a treia (The importance of lifelong learning about healthy lifestyle – senior citizens media and health information literacy).

Sirje VIRKUS, profesor, la Școala de Tehnologii Digitale, Universitatea din Tallinn, Estonia a împărtăşit experienţa organizării unui masterat internaţional în domeniul bibliotecilor digitale şi necesitatea formării unor competenţe profesionale noi (New Library Skills: the International Master in Digital Library Learning).

Jacques HELLEMANS, Universitatea Liberă din Bruxelles a vorbit despre tiparul bruxellez în „Belgia Orientului” (1830-1865) (Lʹimprimé bruxellois dans la „Belgique de l’Orient” (1830-1865)).

Prezentarea dlui Acad. Florin G. FILIP, Director General al Bibliotecii Academiei Române, a fost întitulată Academia Română și Biblioteca Academiei – tradiție și modernitate într-o Europă multiculturală.

Prof. univ. dr. Bogdan-Petru MALEON, Director General, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, a abordat subiectul Biblioteca Universității din Iași și dilemele sale identitare în prima jumătate a secolului XX.

Nelly ŢURCAN, dr. hab., prof. univ., în cadrul Conferinţei Naţionale a ABR, a reprezentat Universitatea de Stat din Moldova, precum şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. Prezentarea "Evaluarea vizibilității cercetării în Republica Moldova prin Instrumentul Bibliometric Național" a trezit mare interes şi apreciere din partea participanţilor.

În cadrul Conferinței Naționale ABR s-au desfăşurat 12 secţiuni, inclusiv: Biblioteca și societatea, Cultura informaţiei, Informatizare și digitizare, Legislaţie de bibliotecă și perfecţionare profesională, Statistică şi evaluare etc.

De asemenea, la Conferinţă au fost prezentate mau multe soluţii inovative pentru biblioteci: CloudLibrary – soluţia de achiziţie şi împrumut a cărţilor electronice (e-books) pentru bibliotecile din România; TinREAD – o soluție integrată bazată pe RFID Online; Qulto e-Publisher – cărți electronice pentru utilizatorii bibliotecii; Noi produse și servicii EBSCO pentru dezvoltarea și optimizarea activității bibliotecilor etc.

 

Category: Evenimente Tags: deplasare, conferinta, biblioteca, Nelly Țurcan
Last updated:  11-09-2017 10:41:48
Source:    IDSI

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova