ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Colaborare: IDSI – Centrul “La Strada”

2012-11-19


La data de 16.11.2012, în cadrul „Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale” (IDSI) a avut loc o întrunire privind iniţierea unei colaborări dintre IDSI şi Asociaţia Obştească Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii "La Strada". La şedinţa comună, IDSI a fost reprezentat de către Igor Cojocaru - director şi Anastasia Ştefaniţa – responsabil relaţii naţionale şi internaţionale; Centrul „La Strada” de către Daniela Misail-Nichitin - director executiv şi Veronica Moraru - consultant la Telefonul de Încredere pentru femei.

Directorii ambelor instituţii au prezentat domeniile de activitate şi principalele rezultate obţinute până în prezent.

Participanţii la întrunire au ajuns la concluzia că există puncte comune în activitatea acestor două organizaţii, care prin consolidare pot contribui activ la dezvoltarea unei societăţi informaţionale durabile şi combaterea fenomenului negativ de trafic al fiinţelor umane (în principal al femeilor şi copiilor) cu utilizarea TIC.

În acest sens, a fost redactat un proiect de acord de colaborare, care urmează a fi definitivat şi semnat în perioada apropiată.

IDSI, prin strategia sa organizaţională, şi-a propus ca pînă în 2020, pe lîngă activităţile din domeniul cercetare-dezvoltare-inovare, să promoveze responsabilitatea socială ca principiu şi valoare, prin contribuţie directă şi implicare în această sferă a societăţii.

Category: Noutăţi IDSI Tags: „La Strada” , TIC, societate informationala, responsabilitate sociala, inovare, Igor Cojocaru, IDSI, Daniela Misail-Nichitin , Anastasia Ştefaniţa, acord de colaborare
Last updated:  19-11-2012 14:51:04
Source: