ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

List of publications profile


Reviste ştiinţifice naţionale de profil:

1. Computer Science Journal of Moldova

fondator: Institutul de Matematică şi Informatică

ISSN 1561-4042

 

2. Studii în metode de analiză numerică şi optimizare

fondator: USM

ISSN/ISBN: ISSN 1811-2587, ISBN 9975-917-11-9

 

3. Materialele conferinţei anuale ULIM, Symposia Professorum (seria inginerie şi informatică)

fondator: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

ISSN/ISBN: ISBN 9975-934-59-5

 

4. Revista ştiinţifică "Studia Universitatis" (seria ştiinţe exacte şi economice)

fondator: USM

ISSN/ISBN: ISSN 1857-2073

 

5. Meridian ingineresc

fondator: UTM

ISSN/ISBN: ISSN 1683-853X

 

6. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova (seria ştiinţe fizico-matematice)

fondator: USM

ISSN/ISBN: ISSN 1811 - 2641


Last updated:  30-03-2010 14:22:55
Source:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova