ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Scientific PublicationsLast updated:  30-03-2010 14:05:48
Source:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova