ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Studenții Universității Tehnice din Ostrava, Republica Cehă în vizită la IDSI

2017-10-04   Accesări: 2296  Vizitatori unici: 1161

Studenții de la Facultatea Electrotehnică și Informatică, Universitatea Tehnică din Ostrava, Cehia, Specialitatea Cibernetică și Informatică realizează, în perioada 30 septembrie 2017 – 6 octombrie 2017, practica de specialitate la Facultatea Științe Exacte, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei.

20 de studenți, ghidați de conducătorul grupului dr Josef ORISKO au avut o întrevedere cu conducerea UnAȘM și ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova Zdeněk KREJCI. Programul a continuat cu vizite la Institutul de Matematică și Informatică, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D. Ghițu”, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Muzeul Academiei de Științe a Moldovei și Muzeul Institutul de Matematică și Informatică. În cadrul vizitelor studenții s-au familiarizat cu domeniile de activitate ale instituțiilor și cu cele mai recente realizări.

La data de 3 octombrie, studenții cehi au vizitat Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. În cadrul vizitei, directorul IDSI, dr. Igor COJOCARU, a realizat o prezentare ”Căi de stimulare și asistare a utilizatorilor pentru valorificarea conținutului științific digital și de creștere a vizibilității internaționale”. Prezentarea a cuprins următoarele subiecte:

  • e-infrastructura ACADEMICA și
  • e-servicii pentru comunitatea științifică din Republica Molodva:

- Instrumentul Bibliomectric Național - Baza de date cu peste 52 mii de publcații cu acces deschis,
- EXPERT online - sistemul informațional de depunere și evaluare online a propunerilor de proiecte,
- indicator.idsi.md - vizualizarea online a indicatorilor din sfera CDI din RM, 
- EduRoam - serviciiul de acces pentru mobilitate etc.

Pe parcursul prezentării studenții au manifestat interes, adresând diverse întrebări.

 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: vizite, Igor Cojocaru
Ultima actualizare:  10-10-2017 20:41:34
Sursa:  

 
-1