ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Cadrul normativ în domeniul Societăţii Informaţionale

Evidenta operatorilor DCP in Registrul operatorilor de DCP
Nr. d/oTipulTitlulPDFNr.Data emiteriiData publicariiEmitentulsort icon
1HotaririPrivind aprobarea Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal2962012-05-152012-05-25Guvernul RM

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova