ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Cadrul normativ în domeniul Societăţii Informaţionale

Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive
Nr. d/oTipulTitlulPDFNr.Data emiteriiData publicariiEmitentulsort icon
1HotaririCu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-20205232011-07-112011-07-15Guvernul RM

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova