ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Inventarierea conţinutului ştiinţific digital existent şi evaluarea necesităţilor de transpunere a conţinutului ştiinţific naţional în format digital

2015-11-18   Accesări: 4756  Vizitatori unici: 2089

În scopul implementării Hotărârii Guvernului nr. 920 din 7.11.2014 privind Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 şi a Hotărârii Guvernului nr. 857 din 31.10.2013 privind Strategia Naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”, precum şi a noului Regulament de evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice (aprobat la 25.06.2015), Academia de Științe a Moldovei urmează să efectueze inventarierea conţinutului ştiinţific digital existent şi evaluarea necesităţilor de transpunere a conţinutului ştiinţific naţional în format digital.

Informaţiile şi datele deţinute de instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării constituie resurse informaţionale valoroase, care vor fi prezentate în format digital original urmează a fi digitizate, stocate şi diseminate, pentru a putea fi valorificate de publicul larg.

În acest context, Vă rugăm să completați chestionarele privind identificarea conţinutului ştiinţific digital naţional existent.

Chestionarele pof fi completate online la:
Chestionar 1. Organizaţii din sfera CDI - http://goo.gl/forms/Z3ZUDwDyF9
Chestionar 2. Biblioteci - http://goo.gl/forms/qYMuNwgQoC
Chestionar 3. Directori de proiecte - http://goo.gl/forms/pwzd1x2LO7
Chestionar 4. Colegii de redacţie ale revistelor ştiinţifice - http://goo.gl/forms/9ESfHeQE3L

Chestionarele pot fi descărcate:
Chestionar 1. Organizaţii din sfera CDI
Chestionar 2. Biblioteci
Chestionar 3. Directori de proiecte
Chestionar 4. Colegii de redacţie ale revistelor ştiinţifice

 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: continut digital, ASM
Ultima actualizare:  03-12-2015 15:04:01
Sursa:   IDSI

 
7
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova