ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM

Hits: 1162  Unique visitors: 807

Codul                   15.817.06.13A

Acronimul            SCIFORM     

Durata                   2015 - 2018

Conducătorul        dr. Igor Cojocaru 

Cuvinte-cheie

conţinut digital, acces deschis, managementul calităţii, suport informatic, interoperabilitate, standarde europene, scientică

Rezumatul proiectului

Proiectul contribuie la dezvoltarea societăţii informaţionale, în context european, în Republica Moldova, prin realizarea unei platforme-pilot pentru asigurarea calităţii conţinutului ştiinţific creat în ţară, precum şi a vizibilităţii interne şi internaţionale a acestuia. Platforma va asambla, pe baza reţelei ştiinţifico informaţionale, datele referitoare la rezultatele ştiinţifice preconizate şi la cele efectiv realizate; se va completa articularea informaţională între etapa lansării în execuţie a activităţilor creative şi cea a publicării conţinutului digital. Va fi oferit, astfel, suportul informatic pentru aplicarea criteriilor de calitate ştiinţifică in deciziile de finanţare şi în evaluările de impact al publicaţiilor în literatura ştiinţfică internă şi internaţională. Se prevede conectarea platformei-pilot la cadrul guvernamental de interoperabilitate şi implementarea unor servicii ale GEANT. Proiectul ţinteşte accederea la o generaţie superioară de soluţii de asistare informatică a activităţilor din aria sa de cuprindere, arhitectură orientată pe servicii (SOA), compatibilitate cu BD relaţionale (MSSQL, Oracle, MySQL etc. şi ne-relaţionale, consumator de fişiere XML, CSV, Excel etc.

Beneficiarii proiectului sunt comunitatea ştiinţifică a ţării (cercetători, profesori, doctoranzi, studenţi) şi instituţiile responsabile pentru politica ştiinţei şi alocarea resurselor în domeniu. Membrii comunităţii ştiinţifice şi echipele de proiect vor beneficia de accesul deschis la publicaţii şi de suportul informatic pentru elaborarea propunerilor de proiecte de cercetare; instituţiile responsabile din sistemul CDI vor beneficia de suport informatic pentru evaluarea calităţii propunerilor de proiecte de cercetare şi pentru analiza bibliometrică şi webometrică a impactului publicaţiilor din ţară.

Proiectul se adresează unor obiective specifice privind dezvoltarea societăţii informaţionale în RM, prevăzute în Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova (capitolele 18 şi 24), precum şi în strategiile naţionale relevante: strategia “Moldova Digitală 2020” (pilonul II – Conţinut digital şi servicii electronice), “Strategia de cercetare-dezvoltare până în 2020” (secţiunea 5: Asigurarea suportului informatic al evaluării proiectelor; crearea conţinutului digital în baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi diseminarea acestuia prin utilizarea soluţiilor TIC) şi “Programul Naţional de informatizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020” (secţiunea 2: Digitalizarea patrimoniului cultural material şi imaterial).

LIVRABILE 2015

PUBLICAȚII 2015

EVENIMENTE 2015
 

PREZENȚĂ LA TV/ RADIO 2015

1. Emisiunea CASA RADIO. Radiojurnal, privind siguranța pe internet, Radio Moldova, participant dr. Igor Cojocaru (10 februarie 2015).

2. Emisiunea LOC DE DIALOG. Contează argumentul, Radio Moldova, participant dr. Igor Cojocaru (10 februarie 2015).

3. UNGUREANU, Elena. Radio Moldova, rubrica de autor “Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii “Matinal de weekend”: Stick şi memorie – 7 februarie 2015.

4. UNGUREANU, Elena. Radio Moldova, rubrica de autor “Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii “Matinal de weekend”: E-mail şi scrisoare – 21 februarie 2015.

5. UNGUREANU, Elena. Radio Moldova, rubrica de autor “Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii “Matinal de weekend”: Icon şi icoană – 7 martie 2015.

6. UNGUREANU, Elena. Radio Moldova, rubrica de autor “Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii “Matinal de weekend”: Tabletă – 28 martie 2015.

7. CUCIUREANU, Gheorghe. Vizibilitatea universităţilor din Republica Moldova. În: Telejurnal Moldova, TVR News, 3 februarie 2015, ora 19:00. Disponibil:http://stiri.tvr.ro/universitatile-din-moldova-nu-se-regasesc-in-topurile-internationale_56075.html

8. HOLBAN, Ion. Emisiunea TV „Viaţa şi activitatea criticului literar Mihai Dolgan”, 4 mai 2015, TV Moldova 1, ora 21.50, repetare 7 mai 2015, TV Moldova 1, ora 6.00.


Last updated:  08-09-2016 17:04:00
Source:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova