ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Publicaţii 2015

Accesări: 7689  Vizitatori unici: 3506

PUPLICAȚII ȘTIINȚIFICE - 55

CĂRȚI ȘI CAPITOLE ÎN CĂRȚI DE SPECIALITATE - 4
Cărți publicate peste hotare - 1

 1. POPOVICI, Dorin Mircea (coord), ZAHARESCU, Eugen, RUSU, Andrei, PUCHIANU, Mădălina Crenguţa, SBURLAN, Dragoş, Medii virtuale multimodale distribuite, Vol. 3, 2015, Craiova: Ed. Universitaria, Bucureşti: Ed. ProUniversitaria, ISBN 978-606-14-0916-7, ISBN 978-606-26-0280-2, ISBN 978-606-26-0049-5

 

Capitole în cărți publicate peste hotare - 3

 1. ŢURCAN, Nelly; DOROGAN, Valentin. Comunicarea ştiinţei şi educaţia în societatea bazată pe cunoaştere. In: Educaţie pentru comunicare: Volumul omagial dedicat profesorului Laurenţiu Şoitu. Iaşi: Universitare „A.I.Cuza”, 2015, pp. 283-291. ISBN: 978-606-714-175-7.
 2.  

 3. UNGUREANU, Elena. Biblia online: analiză textometrică, In: Identitate şi variaţie discursivă/ coord.: Alina Ţenescu, Aurelia Florea. – Craiova: Ed. Universitaria, Bucureşti: Pro Universitaria, 2015, p. 303-312. ISBN 978-606-14-0929-7; ISBN 978-606-26-0392-2
 4.  

 5. UNGUREANU, Elena. Метафора для гипертекста и гиперссылки: ящерка и хвост, In: „Гипертекст как объект лингвистического исследования”, IV Международная научно-практическая конференция «Гипертекст как объект лингвистического исследования», Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, 25 июня 2015 / отв. редактор С.А. Стройков. – Самара : ПГСГА, 2015. – 152 с., c. 123-134.  ISBN 978-5-8428-1044-4.  

 

ARTICOLE ÎN REVISTE ȘTIINȚIFICE - 20

Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5

 1. CUCIUREANU, G. Managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare. Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie - Serie nouă. 2015, 2, pp. 136-144. ISSN - L 1582-1218
 2.  

 3. ДИКУСАР, А., КУЖБА, Р. Сравнительный анализ взаимосвязи между наукой и социально-экономическим развитием общества в странах ЕС и СНГ. Наука та Наукознавство. №2 (88) 2015, стр. 51-57. ISSN 0374-3896
   
 4. ŢURCAN, Nelly. Instrumentul Bibliometric Naţional – resursă pentru măsurarea performanţelor ştiinţifice. In: Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. 2015, 3. Pp. 54-66. ISSN: 1841-1940.
 5.  

 6. RUSU, Andrei, On sufficient conditions for expressibility of constants in the 4-valued extension of the propositional provability logic GL, Seminar Series in Mathematics and Computer Science (Sem. Ser. in Math & Comp. Sci.), Vol. 1(1), 2014, p. 29-40.
 7.  

 8. UNGUREANU, E., PILCHIN, I.  A CONFERENCE ON “THE NEW HUMAN OF EUROPE”, in: Romanian Review of Political Sciences and International Relations, 2015, nr. 1, pp. 155-156.
 9.       

Articole în reviste științifice din Republica Moldova - 15

 

- Articole în reviste științifice de categoria A - 1

 1. IZBAȘ, Olga, RUSU, Andrei. On the absence of finite approximation relative to model completeness in propositional provability logic. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica, 3(79), 2015, pp. 110-113. ISSN 1024-7696.
   

- Articole în reviste științifice de categoria B - 12

 1. COŞULEANU, Ion, ŞTEFANIŢA, Anastasia, COJOCARU, Irina, SALICOV, Aurelia. Reţeaua LOOK@IT – un potenţial mecanism de creştere a e-competenţelor elevilor şi tinerilor din Republica Moldova. Akademos, 3, 2015, pp. 99-106. ISSN 1857-0461.
   
 2. COJOCARU, Igor; ŞTEFANIŢA, Anastasia. DISCUS - proiectul de succes al anului 2015. Akademos, 4, 2015, pp. 18-19. ISSN 1857-0461.
 3.  

 4. CUCIUREANU, G. Cum evaluăm tezele de doctorat în Republica Moldova? Intellectus. 2015, 1, pp. 62-69.  ISSN 1810-7079.
 5.  

 6. CUCIUREANU, G. Zece provocări pentru studiile doctorale în Republica Moldova. Intellectus, 2, 2015, pp.76-82. ISSN 1810-7079. 
 7.  

 8. CUCIUREANU, G.; ŢURCAN, N.; ROŞCA, A.; UNGUREANU, E.; MINCIUNĂ, V.; COJOCARU, I. Tipuri de rezultate ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică). Akademos, 2015, 1, pp. 42-50. ISSN 1857-0461.
 9.  

 10. CUCIUREANU, G. Raportul UNESCO: Cercetarea - factor cheie în lumea modernă. Intellectus, nr.4, 2015. p. 101-103.
 11.  

 12. DIKUSAR, A.; CUJBA, R. Interdependenţa dintre ştiinţă şi dezvoltarea economico-socială. UE, CSI, Republica Moldova.  Akademos, 2015, 1., pp. 8-12. ISSN 1857-0461.
 13.  

 14. HOLBAN, Ion. Simţul umorului şi al autoironiei la Eminescu. Intellectus, 2015, 1., pp.70-80. ISSN 1810-7079.
 15.  

 16. HOLBAN, I.; PETROV (Cotun), C. Resursele ştiinţifice umane – factorul-cheie pentru scientificarea ţării. Akademos, 2015, 2, pp. 47-57. ISSN 1857-0461.
 17.  

 18. MINCIUNĂ, V. CUCIUREANU, G. Şi totuşi câţi şi unde suntem, cercetătorii din Republica Moldova? Akademos, 3, 2015, pp. 30-38. ISSN 1857-0461.
 19.  

 20. ROŞCA, Alfreda. Un mesaj al Uniunii Europene util pentru comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova, Intellectus, 2015, 1., pp. 44-50. ISSN 1810-7079.
   
 21. ŞTEFANIŢA, Anastasia; CERNĂUŢEANU, Victor; COJOCARU, Irina; SALICOV, Aurelia. ICT professional skills ICT career - Republic of Moldova case study. Economie şi Sociologie, 2015, 2, pp.91-98. ISSN 1857-4130. 
     

- Articole în reviste științifice de categoria C - 2

 1. FRIPTULEAC, L., SÂTNIC, S. Evaluarea prezenţei, conţinutului şi calităţii paginilor web ale organizaţiilor din sfera de cercetare, dezvoltare şi inovare din Republica Moldova. Fizica şi tehnologiile moderne, v. 13, 1-2 (49-50), 2015, pp. 104-115. ISSN 1810-6498.
 2.  

 3. HOLBAN, Ion. Eminescu şi criteriile de decizie. Fizica şi Tehnologiile Moderne, 3-4(51-52), 2015, pp. 53-72. ISSN 1810-6498.

   

 

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUMELE MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE - 18

Articole în volumele manifestărilor științifice de peste hotare - 4

 1. HOLBAN, Ion, PETROV, Cristina. Ştiinţa şi pregătirea cadrelor ştiinţifice în Republica Moldova în comparaţie cu ţările dezvoltate şi în contextul traseului european de dezvoltare. In: The 5th International Congress of Belarusian Studies (2-4 October 2015, Kaunas, Lithuania). Kaunas, 2015. (în curs de apariţie)
 2.  

 3. RUSU, Andrei, RUSU, Elena, Utilizare GeoGebra în LaTeX, In: Creative collaboration through suppotive technologies (ICCCST 2015), coord. Eugen Petac, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 2015, pp. 48-53 (ISBN: 978-606-25-0202-7)
 4.  

 5. RUSU, Elena, RUSU, Andrei, GeoGebra pentru calculul integral, In: Creative collaboration through suppotive technologies (ICCCST 2015), coord. Eugen Petac, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 2015, pp. 26-29 (ISBN: 978-606-25-0202-7)
 6.  

 7. STEFANIȚA, А. New Challenges for ICT Skills in the Republic of Moldova [online], Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції, домінанти інноваційного розвитку», 2–6.11. 2015, Kiev. Disponibil: http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/11804

 

Articole în volumele manifestărilor științifice internaționale din Republica Moldova - 10

 1. CUCIUREANU, Gheorghe; ŢURCAN, Nelly; FRIPTULEAC, Lilian. Conţinutul  ştiinţific digital ca element al managementului cercetării-dezvoltării  în Republica Moldova. În: Economic growth in conditions of  globalization = Creşterea economică în condiţiile globalizării,  International Conference on Theoretical and Applied Economic  Practices, 10-th ed., oct. 15-16, 2015. Ch.: INCE, 2015, Vol.1, pp.  163-168 - ISBN 978-9975-4185-0-8.
 2.  

 3. CUCIUREANU, Gheorghe; MINCIUNĂ, Vitalie. Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova: instrument pentru creşterea competitivităţii? În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, 25 septembrie 2015. V.4., partea II, p. 76-82
 4.  

 5. GRECU, Mihai, DATEL, Vratislav. Information Interoperability in Defense System. In: International Conference ”Republic of Moldova within the context of the new architecture of regional security”, May, 15, 2015. Ministry of Defence. Armed Forces Military Academy ”Alexandru cel Bun”. Chișinău, 2015. (în curs de apariție)
 6.  

 7. GRECU, Mihai. Aspecte conceptuale privind interoperabilitatea semantică în sistemele de e-Guvernare, In: Proceedings of the 5th International Conference "Telecommunications, Electronics and Informatics", May 20-23, 2015, Chişinău, Moldova. Chisinau: Ed. Tehnica–UTM, 2015, pp. 105-108. ISBN 978-9975-45-377-6
 8. GUZUN, Mihail, COJOCARU, Igor, IONESCU, Răzvan. Management Issues of Information Security. In: Proceedings of the 5th International Conference "Telecommunications, Electronics and Informatics". May 20-23, 2015, Chişinău, Moldova. Chișinău: Ed. Tehnica–UTM, 2015, pp. 343-346. ISBN 978-9975-45-377-6
 9.  

 10. HOLBAN, Ion, PETROV, Cristina. Intensificarea cercetărilor şi a pregătirii cadrelor ştiinţifice în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor - un imperativ al timpului. In: Proceedings of the 5th International Conference "Telecommunications, Electronics and Informatics", ICTEM. May 20-23, 2015, Chişinău, Moldova. Chișinău: Ed. Tehnica–UTM, 2015, pp. 305-310. ISBN 978-9975-45-377-6
 11.  

 12. HOLBAN, I.; PETROV (Cotun), C. Sporirea nivelului intelectual al populaţiei - pilonul central al politicii de creştere economică durabilă a ţării. In: Economic growth in conditions of globalization = Creşterea economică în condiţiile globalizării: International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices: 10th ed. oct. 15-16, 2015. Chişinău: INCE, 2015, vol.1I, pp. 179-184. ISBN: 978-9975-4185-0-8.
 13.  

 14. RUSU, Andrei, RUSU, Elena. On e-Infrastructure for SSO in R&D and education organizations of Republic of Moldova. In: Proceedings of the 5th International Conference "Telecommunications, Electronics and Informatics". May 20-23, 2015, Chişinău, Moldova. Chișinău: Ed. Tehnica–UTM, 2015, pp. 294-295. ISBN 978-9975-45-377-6
 15.  

 16. ŢURCAN, Nelly. Utilizarea metodelor bibliometrice pentru măsurarea vizibilităţii producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova: In: Școala internațională de metodologie în științele socio-umane: Conferința Științifică Internațională, Chişinău, 19 noiembrie 2015. Chişinău: CEP USM, 2015, pp. 154-164. ISBN: 978-9975-71-852-3.
 17.  

 18. UNGUREANU, Elena. Dynamic Hypertext of Wikipedia. In: Probleme actuale de lingvistică: Materialele Simpozionului internaţional - In memoriam acad. Nicolae CORLĂTEANU 100 de ani de la naştere”, 15-16 mai 2015, USM, Chişinău. CE USM, 2015, p. 88-96.

 

Articole în volumele manifestărilor științifice naționale cu participare internațională - 4

 1. COJOCARU, Igor, SCRIPNIC, Nadejda. Utilizarea instrumentelor de securizare a informaţiei în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS). In: Teoria şi practica administrării publice: materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015 / com. org.: Andrei Groza [et al.]. - Chişinău: Academia de Administrare Publică, 2015. pp.385-388. ISBN 978-9975-3019-3-0
 2.  

 3. FRIPTULEAC, Lilian. Evaluarea prezenţei, conţinutului şi calităţii paginilor web ale organizaţiilor din sfera de cercetare, dezvoltare şi inovare din Republica Moldova. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, 10-11 noiembrie 2015, Chişinău. Chişinău: CEP USM, 2015, pp. ISBN: 978-9975-71-704-5.
 4.  

 5. ŢURCAN, Nelly. Digitizarea conţinutului ştiinţific: perspective naţionale. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, 10-11 noiembrie 2015, Chişinău. Chişinău: CEP USM, 2015, pp. 65-67. ISBN: 978-9975-71-704-5.

 

Articole în volumele manifestărilor științifice naționale

 1. GRECU, Mihai. Economic and social impact of eGovernment. In: Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2015 (Ediţia a XIII-a), 24 - 25 aprilie 2015. p. 296-301.

 

TEZE DE DOCTORAT ȘI AUTOREFERATE - 2

Teză de doctor habilitat - 1

 1. CUCIUREANU, G. Perfecționarea managementului sistemului național de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare. Disponibil.

 

Autoreferat al tezei de doctor habilitat - 1

 1. CUCIUREANU, G. Perfecționarea managementului sistemului național de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare. Disponibil.

 

ALTE PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE - 11

 1. DATEL, Vratislav; ATLASIEWICZ, Kryzstof; COȘULEANU, Ion; GREMALSCHI, Anatol. Recomandări privind implementarea sistemelor informaționale relevante pentru autoritățile locale: Studiu de cercetare. Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2015. 39 p. ISBN 978-9975-3020-8-1.
   
 2. DATEL, Vratislav; ATLASIEWICZ, Kryzstof; BENKO, Vladimir; COȘULEANU, Ion; GREMALSCHI, Anatol. Recomandări de politici publice / reglementări / amendamente pentru autoritățile publice relevante din Republica Moldova: Studiu de cercetare. Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2015. 48 p. ISBN 978-9975-3020-2-9.
   
 3. DATEL, Vratislav; ATLASIEWICZ, Kryzstof; BENKO, Vladimir; GREMALSCHI, Anatol; COȘULEANU, Ion; ȘTEFANIȚA, Anastasia; COJOCARU, Igor. Recomandări privind dezvoltarea e-serviciilor publice locale : Studiu de cercetare. Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2015. 36 p. ISBN 978-9975-3020-4-3.
 4.  

 5. DATEL, Vratislav; ATLASIEWICZ, Kryzstof; BENKO, Vladimir; GREMALSCHI, Anatol; COȘULEANU, Ion; ȘTEFANIȚA, Anastasia; COJOCARU, Igor. Recomandări privind planul de acțiuni pentru implementarea e-serviciilor locale. Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2015. 38 p. ISBN 978-9975-3020-6-7.
 6.  

 7. DATEL, Vratislav; ATLASIEWICZ, Kryzstof; COSULEANU, Ion; GREMALSCHI, Anatol. Research Study Recommendation on Implementation of Relevant Information System for Local Authorities. Chisinau: Information Society Development Institute, 2015. 39 p. ISBN 978-9975-3020-9-8.
 8.  

 9. DATEL, Vratislav; ATLASIEWICZ, Kryzstof; BENKO, Vladimir; COSULEANU, Ion; GREMALSCHI, Anatol. Research Study Recommendations on public Policies, Regulations/ Amendments for the Relevant Public Authorities from the Republic of Moldova. Chisinau: Information Society Development Institute, 2015. 54 p. ISBN 978-9975-3020-3-6.
 10.  

 11. DATEL, Vratislav; ATLASIEWICZ, Kryzstof; BENKO, Vladimir; GREMALSCHI, Anatol; COSULEANU, Ion; STEFANIȚA, Anastasia; COJOCARU, Igor. Recommendations on Local Public e-services to be Developed. Chisinau: Information Society Development Institute, 2015. 36 p. ISBN 978-9975-3020-5-0.
 12.  

 13. DATEL, Vratislav; ATLASIEWICZ, Kryzstof; BENKO, Vladimir; GREMALSCHI, Anatol; COSULEANU, Ion; STEFANIȚA, Anastasia; COJOCARU, Igor; COJOCARU, Irina; FRIPTULEAC, Lilian. Recommendations on Action Plan for Implementation of Local e-services. Chisinau: Information Society Development Institute, 2015. 37 p. ISBN 978-9975-3020-7-4.
 14.  

 15. DATEL, Vratislav; ATLASIEWICZ, Kryzstof; BENKO, Vladimir; GREMALSCHI, Anatol; COȘULEANU, Ion; STEFANIȚA, Anastasia; COJOCARU, Igor; COJOCARU, Irina. Raport final al proiectului DISCUS “Platformă de discuții privind problemele de dezvoltare a societății informaționale”. Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2015. 108 p. ISBN 978-9975-3124-0-0.
 16.  

 17. DATEL, Vratislav; ATLASIEWICZ, Kryzstof; BENKO, Vladimir; GREMALSCHI, Anatol; COSULEANU, Ion; STEFANITA, Anastasia; COJOCARU, Igor; COJOCARU, Irina. Final report Discus project “Discussion on Information Society Building Issues Platform”. Chisinau: Information Society Development Institute, 2015. 106 p. ISBN 978-9975-3124-1-7.
 18.  

 19. FINAL REPORT. Discussion on Information Society Building Issues Platform - DISCUS. Project nr.21470018 (for International Visegrad Fund). Chișinău, 2015.
   

 

COMUNICĂRI - 38

COMUNICĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE -31

- Comunicări la manifestări științifice de peste hotare - 9

 1. COŞULEANU, Ion. Implementarea TIC în administrația publică. In: Masă rotundă în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Turkmenistan, Așhabat, 11-12 noiembrie 2015.
 2.  

 3. DRAGOMIRESCU, H. Fee or free? Arguments and counter-arguments in the debate on access regimes for scientific information. XIII Forum for Scholarly and technical Information ”The Scientic Information in the Digital Single Market”, Zakopane, Poland, 23-25 September 2015.
 4.  

 5. DRAGOMIRESCU, Horațiu. Metaphors for information as terms of the discourse on information society. In: International Workshop “Information Interactions”, Comenius University, Bratislava, 27th October, 2015.
 6.  

 7. DRAGOMIRESCU, Horațiu. Information – from intellect to Internet. Some economic considerations. In: Institute of Information Studies and Librarianship, Charles University, Prague, 2nd November, 2015.
 8.  

 9. DRAGOMIRESCU, Horațiu. Informaţia – între intelect şi Internet. O abordare economică. In: Conferinţă susţinută la Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 18 noiembrie 2015.
 10.  

 11. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. Momente din viaţa şi activitatea ilustrului astrofizician Nicolae Donici. In: Colocviul Internaţional de Fizică Evrika! – Cygnus. 28-30 august 2015, Iaşi, Secţia F: Istoria fizicii româneşti.
 12.  

 13. HOLBAN, Ion, PETROV, Cristina. Ştiinţa şi pregătirea cadrelor ştiinţifice în Republica Moldova în comparaţie cu ţările dezvoltate şi în contextul traseului european de dezvoltare. In: The 5th International Congress of Belarusian Studies (2-4 October 2015, Kaunas, Lithuania). Kaunas, 2015.
 14.  

 15. RUSU, Andrei, RUSU, Elena, GeoGebra în LaTeX, In: International Conference on Creative Collaboration through Suppotive Technologies (ICCCST 2015), Universitatea Ovidius din Constanţa, 24 iulie 2015.
 16.  

 17. RUSU, Elena, RUSU, Andrei, GeoGebra pentru calculul integral, In: International Conference on Creative Collaboration through Suppotive Technologies (ICCCST 2015), Universitatea Ovidius din Constanţa, 24 iulie 2015.

 

- Comunicări la manifestări științifice în Republica Moldova - 22

 1. COJOCARU, Igor. Analiza politicilor naţionale privind crearea de conţinut digital până în 2020. In Masă rotundă „Valorificarea patrimoniului ştiinţific naţional prin conţinut digital”. USM, 5 iunie 2015.
 2.  

 3. COJOCARU, Igor. Instrumente informatice pentru creşterea vizibilităţii şi calităţii cercetărilor ştiinţifice din Republica Moldova. Studiu de caz. In: Seminar profesional: "Utilizarea resurselor informaţionale electronice în procesul educaţional şi de cercetare". Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, 9 iunie 2015.
 4.  

 5. COŞULEANU, Ion, ŞTEFANIŢA, Anastasia, SALICOV, Aurelia. Look@IT e-Competence Center. In: Moldova ICT Summit 2015. Chișinău, 30 aprilie 2015.
 6.  

 7. COŞULEANU, Ion. Reţea de Centre de Performanţă în TIC/e-competenţe Look@IT: Premise. Necesitate. In: Atelier de lucru "Dezvoltarea locală bazată pe TIC" organizat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale în cadrul proiectului DISCUS, 18 martie 2015.
 8.  

 9. COŞULEANU, Ion. Reţeaua “Look@IT”. Concepţia Modelului Centrelor de competenţe IT (e-competenţe). In: Atelier de lucru "Dezvoltarea locală bazată pe TIC" organizat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale în cadrul proiectului DISCUS, 18 martie 2015.
 10.  

 11. COŞULEANU, Ion. Recomandări privind elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea serviciilor locale bazate pe TIC. In: Atelier de lucru “Servicii Publice Electronice Locale”organizat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale în cadrul proiectului DISCUS, 22 septembrie 2015.
 12.  

 13. CUCIUREANU, Gheorghe; MINCIUNĂ, Vitalie. Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova: instrument pentru creşterea competitivităţii? In: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, 25 septembrie 2015. 
 14.  

 15. GRECU, Mihai. Interoperabilitatea – o oportunitate pentru modernizarea serviciilor publice locale. In: Scientific Seminar "ICT Solutions for Local Services (Legal Regulations)”. Proiectul DISCUS, 27 mai 2015, Chișinău.
 16.  

 17. GRECU, Mihai; COSTAȘ, Ilie. Managementul activelor de interoperabilitate semantică în infrastructura de date a sistemului de e-Guvernare. Conferința Internațională “Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, Chișinău, 25-26 septembrie 2015
 18.  

 19. DRAGOMIRESCU, Horaţiu. Reflecţii despre informaţie şi societate în era digitală. In: A V-a Conferinţă Internaţională Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică. UTM, 20-23 mai 2015, Chişinău, Moldova.
 20.  

 21. HOLBAN, Ion. Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. In: Ediţia a IV-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a Doctoranzilor, UnASM, 10 martie 2015, Chişinău.
 22.  

 23. HOLBAN, Ion; PETROV, Cristina. Intensificarea cercetărilor şi a pregătirii cadrelor ştiinţifice în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor - un imperativ al timpului. In: Proceedings of the 5th International Conference “Telecommunications, Electronics and Informatics”, ICTEM. May 20-23, 2015, Chişinău, Moldova.
 24.  

 25. HOLBAN, I.; PETROV (Cotun), C. Sporirea nivelului intelectual al populaţiei - pilonul central al politicii de creştere economică durabilă a ţării. In: International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices „Economic growth in conditions of globalization”, 10th ed. oct. 15-16, 2015.
 26.  

 27. HOLBAN, I. Problema pregătirii cadrelor ştiinţifice în Republica Moldova. Reforme sau mimare a reformelor” In: Managementul şcolilor doctorale: Trainingul, Programul Uniunii Europene Erasmus+, 21–22 octombrie 2015, („Training of 3d cycle studies”,  Chişinău, 21 – 22 October 2015, Moldova State University, Technical Assistance Mision, National Erasmus+ Office in Moldova).
 28.  

 29. ŞTEFANIŢA, Anastasia. Platformă de discuţii privind problemele de dezvoltare a societăţii informaţionale. In: Atelier de lucru "Dezvoltarea locală bazată pe TIC" organizat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale în cadrul proiectului DISCUS, 17 martie 2015.
 30.  

 31. ŞTEFANIŢA, Anastasia. Rezultatele vizitei de studiu în Polonia (iulie 2015) şi realizările Platformei de discuţii privind problemele de dezvoltare a societăţii informaţionale în 9 luni de implementare. In: Atelier de lucru “Servicii Publice Electronice Locale”organizat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale în cadrul proiectului DISCUS, 22 septembrie 2015.
 32.  

 33. ŞTEFANIŢA, Anastasia. e-Servicii locale pentru cetățeni: o foaie de parcurs. În: Conferința "Descentralizarea – modernizarea democratică a R. Moldova". Palatul Republicii, 17-18 decembrie 2015.
 34.  

 35. ŢURCAN, Nelly. Digitizarea patrimoniului ştiinţific: provocare sau necesitate pentru constituirea Societăţii Cunoaşterii în Republica Moldova. In: Conferinţa ştiinţifico-practică „Biblioteca universitară în contextul schimbărilor inovaţionale ale procesului educaţional şi de cercetare”. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, 24 martie 2015.
 36.  

 37. ŢURCAN, Nelly. Cum putem mări vizibilitatea producţiei ştiinţifice prin modelele de Acces Deschis?. In: Seminar: „Utilizarea resurselor informaţionale electronice în procesul educaţional şi de cercetare”. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, 9 iunie 2015
 38.  

 39. ŢURCAN, Nelly. Digitizarea conţinutului ştiinţific: perspective naţionale. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, 10-11 noiembrie 2015, Chişinău, USM
 40.  

 41. ŢURCAN, Nelly. Utilizarea metodelor bibliometrice pentru măsurarea vizibilităţii producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova: In: Școala internațională de metodologie în științele socio-umane: Conferința Științifică Internațională, Chişinău, 19 noiembrie 2015, USM.
 42.  

 43.  UNGUREANU, Elena. Biblioteca ca hypertext. In: Seminarul „Terminologia în domeniul informatizării” organizat de Asociaţia Bibliotecarilor din RM, Secţiunea Biblioteci Universitare, Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova, 21 octombrie 2015.

 

ALTE COMUNICĂRI - 7

- Comunicări peste hotare - 2

 1. COŞULEANU, Ion. Implementarea serviciilor electronice și a Guvernării electronice. In: Prelegeri pentru studenții Academiei de Administrare Publică a Republicii Turkmenistan (aprox. 90 participanți la fiecare prelegere), Ashgabat, 10, 13, 14 noiembrie 2015.
 2.  

 3. ŞTEFANIŢA, Anastasia. “Prezentarea Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale şi rezultatele proiectului DISCUS”. În: Vizita de studiu în Slovacia organizată de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale în cadrul proiectului DISCUS şi SCIFORM, 5 - 9 octombrie 2015.

 

- Comunicări în Republica Moldova - 5  

 1. GRECU, Mihai. Interoperabilitate semantică în sistemul de e-Guvernare. In: Centrul de guvernare electronică. Chișinău, 3 februarie 2015.
 2.  

 3. HOLBAN, Ion. Eminescu şi simţul umorului şi al ironiei: Referat. Chișinău, Biblioteca „Ovidius”, 18 ianuarie 2015.
 4.   

 5. HOLBAN, Ion. Momente din viaţa şi activitatea ilustrului astrofizician Nicolae Donici. In: Manifestarea „Noaptea cercetătorului”, Centrul Eminescu, Chişinău, 25 septembrie 2015.
 6.  

 7. HOLBAN, Ion. Eminescu – Munte de Gândire. In: Manifestarea „Noaptea cercetătorului”, Centrul Eminescu, Chişinău, 25 septembrie 2015.
 8.      

 9. HOLBAN, Ion. Discurs la deschiderea celei de a 5-a ediţii a Concursului de Fizică pentru elevi „In Memoriam Mihai Marinciuc”, UTM, 28 – 29 noiembrie 2015.
   

 

POPULARIZAREA ȘTIINȚEI - 68

EMISIUNI TV/ RADIO - 33

 - Emisuni TV - 12 

 1. COJOCARU, Igor. Despre IDSI și IBN. În: Emisiunea “Bună Dimineaţa” (min 7.20), TVM, 4 decembrie 2015.
 2.  

 3. COJOCARU, Igor. Despre IDSI și seminarul DISCUS din 24-25 noiembrie. In: Emisiunea “Bună Dimineaţa” (min 7.21), TVM, 1 decembrie 2015.
 4.  

 5. COJOCARU, Igor; COȘULEANU, Ion. Despre IDSI și proiectul DISCUS. In: Emisiunea “Bună Dimineaţa” (min. 30-40), TVM, 17 noiembrie 2015.
 6.  

 7. COJOCARU, Igor; ȘTEFANIȚA, Anastasia. Evenimentul DISCUS - conținut digital național. În: Emisiunea "Sinteza Realitatea" (min. 41.30 - 44.20), Realitatea TV, 9 decembrie 2015.
 8.  

 9. COJOCARU, Igor; ȘTEFANIȚA, Anastasia. Despre IDSI și seminarul DISCUS din 24-25 noiembrie. In: Emisiunea “Bună Dimineaţa”, TVM, 27 noiembrie 2015.
 10.  

 11. CUCIUREANU, Gheorghe. Raportul UNESCO privind știința 2015. In: Telejurnal Moldova, TVR News, 04 decembrie 2015.
 12.  

 13. CUCIUREANU, Gheorghe. Vizibilitatea universităţilor din Republica Moldova. În: Telejurnal Moldova, TVR News, 3 februarie 2015, 19:00. Disponibil:http://stiri.tvr.ro/universitatile-din-moldova-nu-se-regasesc-in-topurile-internationale_56075.html
 14.  

 15. HOLBAN, Ion. Viaţa şi activitatea criticului literar Mihai Dolgan, TV Moldova 1, 4 mai 2015, 21.50 (repetare 7 mai 2015, 06:00).
 16.  

 17. ȘTEFANIȚA, Anastasia. Despre vizita de studiu în Slovacia organizată de IDSI în cadrul proiectului DISCUS. În: Emisiunea “Bună Dimineaţa” (min 7.18-7.20), TVM, 8 decembrie 2015.
 18.  

 19. ȘTEFANIȚA, Anastasia. Prezentare a activităților Î.S. IDSI și a proiectului DISCUS. In: Emisiunea TV "Cine vine la noi" (min. 14.51 - 28.48), TV Moldova 1, 20 octombrie 2015 (2 reluări - 21 & 22 octombrie 2015)
 20.  

 21. ȘTEFANIȚA, Anastasia. Seminarul DISCUS din 24-25 noiembrie 2015 - părerile participanților. În: Emisiunea "Bună dimineața" (min 7.25-7.27), TVM, 10 decembrie 2015.
 22.  

 23. UNGUREANU, Elena. Despre Ziua Internaţională a Alfabetizării şi alfabetizarea digitală. În: Bună dimineaţa, TVM, 8 septembrie 2015, ora 7.45

 

- Emisuni Radio - 21 

 1. COJOCARU, Igor. Interviu. Dezvoltarea societății informaționale. In: Matinal Național, Radio Moldova, 17 noiembrie 2015.
 2.  

 3. COJOCARU, Igor. Radiojurnal. Cu ocazia Zilei Siguranţei pe Internet 2015 (Redactor Larisa Verdeş), Rodio Moldova 1, 10 februarie 2015.
 4.  

 5. COJOCARU, Igor. Soluții TIC pentru problemele APL. In: Emisiunea "Vocea APL", Radio Vocea Basarabiei, 12 decembrie 2015.
 6.  

 7. COJOCARU, Igor. Reportaj radio despre seminarul DISCUS din 24-25 noiembrie. Radio Moldova, 25 noiembrie 2015.
 8.  

 9. COJOCARU, Igor. Reportaj radio despre seminarul DISCUS din 24-25 noiembrie. In:  Emisiunea "Spațiul public", Radio Moldova, 30 noiembrie 2015.
 10.  

 11. COJOCARU, Igor; GRECU, Mihai. Despre Seminarul DISCUS ”Soluții TIC pentru Serviciile Locale (Aspecte practice)” din 24-25 noiembrie 2015. In: Emisiunea "Loc de Dialog", Radio Moldova 1, 25 noiembrie 2015.
 12.  

 13. COJOCARU, Igor; ȘTEFANIȚA, Anastasia. Reportaj radio despre evenimentul DISCUS - masa rotundă privind conținutul digital național din 9.12.2015, In: Emisiunea "Spațiul public", Radio Moldova 11 decembrie 2015.
 14.  

 15. COȘULEANU, Ion; ȘTEFANIȚA, Anastasia. Despre IDSI și proiectul DISCUS. In: Emisiunea “Bună Dimineaţa” (min 7.22), TVM, 2 decembrie 2015.
 16.  

 17. ȘTEFANIȚA, Anastasia. Despre proiectele IDSI, activitățile proiectului DISCUS pentru anul 2015 și societatea informațională din Republica Moldova. In: Matinal Național (min. 33.25 - 38.33), Radio Moldova, 20 octombrie 2015 (fișier audio).
 18.  

 19. ȘTEFANIȚA, Anastasia. Prezentare a activităților  Î.S. IDSI  şi a proiectului DISCUS. In: Emisiunea „Pachet Social”, Radio Univers FM, 21 octombrie 2015.
 20.  

 21. UNGUREANU, Elena. DEX online. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 10 octombrie 2015.
 22.  

 23. UNGUREANU, Elena. E-mail şi scrisoare. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 21 februarie 2015.
 24.  

 25. UNGUREANU, Elena. Facebook. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 26 septembrie 2015.
 26.  

 27. UNGUREANU, Elena. Gadgeturi şi accesorii. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 4 iulie 2015.
 28.  

 29. UNGUREANU, Elena. Hacker sau cracker? In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 25 aprilie 2015.
 30.  

 31. UNGUREANU, Elena. Icon şi icoană. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 7 martie 2015.
 32.  

 33. UNGUREANU, Elena. Parolă. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 16 mai 2015.
 34.  

 35. UNGUREANU, Elena. Stick şi memorie. In: Rubrica de autor “Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii “Matinal de weekend”, Radio Moldova, 7 februarie 2015.
 36.  

 37. UNGUREANU, Elena. Tabletă. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 28 martie 2015
 38.  

 39. UNGUREANU, Elena. Tastă şi tastatură. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 4 aprilie 2015
 40.  

 41. UNGUREANU, Elena. Wikipedia. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 19 septembrie 2015
   

PUBLICAȚII DE POPULARIZARE A ȘTIINȚEI - 35
- Cărți de popularizare a științei - 1

 1. HOLBAN, I.; GRIGORIŢĂ Mugur Ioan. Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale. Chişinău: IDIS “Viitorul”, 2015. 36 p.

 

- Articole de popularizare a ştiinţei - 34

 1. CUCIUREANU, G. Cât de noi sunt “economia nouă” şi “societatea cunoaşterii”? Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 5 aprilie 2015. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com
 2.  

 3. CUCIUREANU, G. Evoluția doctoratului ca element al procesului de la Bologna [online] Site-ul Consiliului Național de Acreditare și Atestare, 27 octombrie 2015. Disponibil: http://www.cnaa.md
 4.  

 5. CUCIUREANU, G. Raportul UNESCO: cercetarea – factor cheie în lumea modernă [online] Site-ul Consiliului Național de Acreditare și Atestare, 13 noiembrie 2015. Disponibil: http://www.cnaa.md
 6.  

 7. CUCIUREANU, Gheorghe. Are rost abilitarea cu drept de conducător de doctorat în Republica Moldova?  Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 16 septembrie 2015. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com
 8.  

 9. CUCIUREANU, Gheorghe. De ce... doctor habilitat?  Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 20 septembrie 2015. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com
 10.  

 11. CUCIUREANU, Gheorghe. Fără Academie și cu universități mai puține? [online] Platforma de comentarii, bloguri și opinii a PUBLIKA.MD, 18 noiembrie 2015. Disponibil:http://vox.publika.md
 12.  

 13. CUCIUREANU, Gheorghe. Revistele Ştiinţifice din Republica Moldova: cine are nevoie de ele? Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 11 decembrie 2015. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com
 14.  

 15. CUCIUREANU, Gheorghe. Valoarea adevărată străluceşte prin omenie. In: Săptămîna, 2015, nr.4 (1149), 6 februarie, p.5.
 16.  

 17. CUCIUREANU, Gheorghe. Cât și cum publică cercetătorii din Republica Moldova?  Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 23 noiembrie 2015. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com
 18.  

 19. CUCIUREANU, Gheorghe. Ce le lipseşte universităţilor din Republica Moldova să fie în topurile internaţionale? [online] Platforma de comentarii, bloguri și opinii a PUBLIKA.MD, 29 ianuarie 2015. Disponibil: http://vox.publika.md
 20.  

 21. CUCIUREANU, Gheorghe. Conducătorul de doctorat: un zeu pentru doctoranzi? Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 20 ianuarie 2015. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com
 22.  

 23. CUCIUREANU, Gheorghe. Despre utilitatea ignoranţei şi dauna peer-reviewului în ştiinţă. Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 20 ianuarie 2015. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com  
 24.  

 25. CUCIUREANU, Gheorghe. Opinia unui expert german: între corectitudine și diplomație. Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 27octombrie 2015. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com
 26.  

 27. HOLBAN, I. Nepot de stejar şi văr primar cu mărul domnesc (In memoriam Eugen Holban). In: Literatura şi Arta. 2015, nr. 24 (3641), 11 iunie. 
 28.  

 29. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. „Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (12). „Făclia”, nr. 19 (3370), 15 mai 2015.
 30.  

 31. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (1). In: Făclia. 2015, nr. 5 (3356), 6 februarie.
 32.  

 33. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (4). In: Făclia. 2015, nr. 8 (3359), 27 februarie.
 34.  

 35. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (5). In: Făclia. 2015, nr. 9 (3360), 6 martie.
 36.  

 37. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (6). In: Făclia. 2015, nr. 10 (3361), 13 martie.
 38.  

 39. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (7). In: Făclia. 2015, nr. 12 (3363), 27 martie.
 40.  

 41. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (8). In: Făclia. 2015, nr. 13-14 (3364-3365), 10 aprilie.
 42.  

 43. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (9). In: Făclia. 2015, nr. 16 (3367), 24 aprilie.
 44.  

 45. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (10). In: Făclia. 2015, nr. 17 (3368), 1 mai.
 46.  

 47. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (11). In: Făclia. 2015, nr. 18 (3369), 8 mai.
 48.  

 49. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (13). In: Făclia. 2015, nr. 20 (3371), 22 mai.
 50.  

 51. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. Traseu ştiinţific original: Belarus – Lituania: Participare la al 5-lea Congres Internaţional de Studii Bieloruse. In: Făclia. 2015, nr. 42 (3392), 13 noiembrie.
 52.  

 53. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (2). In: Făclia. 2015, nr. 6 (3357), 13 februarie.
 54.  

 55. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan. Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (3). In: Făclia. 2015, nr. 7 (3358), 20 februarie.
 56.  

 57. HOLBAN, Ion. Din generaţia mea. In: JEREGHI, Alexei. Omul şi savantul (file din biografia lui Teodor Jereghi). Chişinău, 2015, p. 17-20.
 58.  

 59. HOLBAN, Ion. Lie, lie ciocârlie. (25 de ani de la fondarea revistei „Evrika!“, a fost propusă o problemă de fizică cu ciocârlie). In: Evrika! 2015, an. XXV, nr. 4 (296), p. 5-6.
 60. HOLBAN, Ion. O descoperire nesperată în istoria astronomiei româneşti (data morţii astr. Nicolae Donici) A contribuit la articolului dnei Magda Stavinschi, In: Literatura şi Arta. 2015, nr. 2 (3619), 8 ianuarie.
 61.  

 62. HOLBAN, Ion. Suntem studenţii lui (ai profesorului V.G. Soloviov). In: JEREGHI, Alexei. Omul şi savantul (file din biografia lui Teodor Jereghi). Chişinău, 2015, p. 40-44.
 63.  

 64. ȘTEFANIȚA, Anastasia. Anunț despre seminarul DISCUS din 24-25 noiembrie 2015. In: Moldova Suverană. 2015, nr.161(1917) din 18 noiembrie. 
 65.  

 66. ȘTEFANIȚA, Anastasia. Proiectul DISCUS coordonat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. In: Făclia. 2015, nr. 43 (3393), 20 noiembrie.

  - mass-media despre noi - 2

 1. Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale al AȘM susține autoritățile publice locale în aplicarea noilor tehnologii spre beneficiul cetățenilor. [online] Portal informațional UNIMEDIA, 19 noiembrie 2015. Disponibil: http://unimedia.info

 2. 120 de specialiști din toată țara întruniți la seminarul DISCUS organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale al AȘM. [online] Portal informațional UNIMEDIA, 1 decembrie 2015. Disponibil: http://unimedia.info

 

 


Ultima actualizare:  11-05-2018 11:51:39
Sursa:    IDSI

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova