ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Conferinţa Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică" ICTEI 2010, ediţia III, 20-23 mai 2010

2010-02-03

Conferinţa îşi pune ca scop întrunirea savanţilor, inginerilor, producătorilor şi utilizatorilor de pretutindeni, ce activează în domeniile Comunicaţii, Electronică şi Informatică, ca cele mai dinamice în ştiinţă şi tehnică, pentru prezentarea recentelor realizări în domeniile nominalizate, pentru discuţii, schimb de informaţii şi stabilirea de relaţii multilaterale, în vederea integrării activităţilor în cercetare, educaţie, producţie etc.

În cadrul conferinţei vor fi prezentate comunicări ce ţin de noile realizări şi implementări în următoarele domenii:
• Reţele şi tehnologii de telecomunicaţii.
• Lazerele în telecomunicaţii şi procesarea informaţiei.
• Sisteme electronice, optoelectronice şi informaţionale.
• Materiale, componente şi dispozitive în electronică şi comunicaţii.
• Ştiinţa informaţiei şi calculatoarelor.
• Tehnologii grid.
• Robotica şi procesarea imaginilor.
• Produse soft: elaborarea şi testarea.
• Metrologia şi tehnica măsurărilor.
• Tehnologii şi aplicaţii spaţiale.
• Ingineria biomedicală.
• Management şi marketing în telecomunicaţii, electronică şi
• informatică.
• Tehnologii moderne de instruire în învăţământul universitar.

Limbile de comunicare la conferinţa ICTEI 2010 - română, engleză, rusă.
Lucrările conferinţei se vor desfăşura în incinta Facultăţii de Radioelectronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare, 168, Chişinău, Republica Moldova.

Pentru mai multe detalii vizitaţi site-ul oficial al Conferinţei ICTEI 2010: http://www.ictei.utm.md sau http://www.utm.md/ictei

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: conferinţă în TIC
Ultima actualizare:  15-02-2012 11:04:55
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova