ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Resurse informaţionale academice


Sisteme naționale

 1. http://expert.asm.md - EXPERT online - sistem de înaintare şi evaluarea a propunerilor de proiecte
 2. http://ibn.idsi.md - Instrument Bibliometric Național 


Alte organizații din sfera CDi 

 1. http://international.asm.md/ - Cooperarea internaţională în sfera ştiinţei şi inovării a AŞM
 2. http://fp7.asm.md/ - site dedicat Programului Cadru 7
 3. http://edu.asm.md - Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 4. http://lyceum.asm.md/ - Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 5. http://arg.phys.asm.md - Atmospheric Research Group
 6. http://qol.asm.md/ - Laboratorul de Optică Cuantică şi Procese Cinetice al Institutului de Fizică Aplicată
 7. http://ceopto.asm.md/ - Centrul de Optoelectronică al Institutului de Fizică Aplicată
 8. http://cheminfo.asm.md - ChemInfo: Universul chimiei pentru toţi
 9. http://cardiologie.asm.md/ - Institutul de Cardiologie
 10. http://hydrogeo.igg.asm.md - Laboratorul de Hidrogeologie a Institutului de Geologie şi Seismologie
 11. http://ifilos.asm.md/ - Sectorul de Filosofie din Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AȘM 
 12. http://pro-science.asm.md/ - Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova "PRO-ŞTIINŢA"
 13. http://stiinta.asm.md/ - Întreprinderea Editorial-Poligrafică "Ştiinţa"


Personalități

 1. http://cantemir.asm.md - site dedicat dinastiei Cantemir
 2. http://druta.asm.md/ - site dedicat scriitorului Ion Druţă
 3. http://duca.asm.md - site-ul  Academicianului Gheorghe Duca
 4. http://doga.asm.md - site dedicat compozitorului, acad. Eugen Doga
 5. http://ionmolodvanu.asm.md - site-ul Directorului INN, prof.univ.dr.hab. Ion Moldovanu


Reviste

 1. http://akademos.asm.md/ - Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă
 2. http://bsl.asm.md - Buletinul Academiei de Ştiinţe: Ştiinţele Vieţii
 3. http://cjm.asm.md/ - Chemistry Journal of Moldova
 4. http://biblioscientia.asm.md - Buletinul Bibliotecii Academiei de Ştiinţe a Moldovei 


Proiecte în sfera CDI

 1. http://apa.asm.md/ - Centrul de Control şi Monitorizare a Calităţii Apei
 2. www.e-design.idsi.md
 3. www.seera-ei-pjc-asm.md
 4. www.mold-era.eu
 5. www.foresight.asm.md
 6. www.plante.asm.md
 7. www.mold-nanonet.eu
   

Evenimente din sfera CDI

http://moldova650.asm.md/ - site dedicat aniversării a 650 ani de la întemeierea Statului Moldovenesc

 

 

 

 

 


Ultima actualizare:  19-03-2013 14:50:48
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova