ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Elaborarea Instrumentului Bibliometric Naţional

Accesări: 8578  Vizitatori unici: 3474

Codul                           10.819.08.01A

Durata                         2010 - 2011

Conducător                 Igor Cojocaru

Cuvinte-cheie

bibliometrie, scientometrie, instrument bibliometric, sistem informatic, referinţă bibliografică, articol ştiinţific, revistă ştiinţifică, indicatori bibliometrici

Rezumatul proiectului

Scopul proiectului este de a crea un Instrument Bibliometric Naţional, care să permită monitorizarea producţiei ştiinţifice din Republica Moldova şi să constituie o bază de date veridice pentru luarea deciziilor în domeniu.
Obiectivele specifice ale proiectului includ:
- analiza instrumentelor bibliometrice utilizate la nivel internaţional şi stabilirea elementelor bibliometrice relevante pentru sistemul naţional al ştiinţei şi inovării;
- elaborarea unor cerinţe tehnice naţionale pentru prezentarea producţiei ştiinţifice pe paginile electronice;
- crearea paginii web- model a revistei ştiinţifice naţionale;
- crearea fondului de lucrări ştiinţifice în format digital (e-bibliotecă ştiinţifică naţională)
- crearea unui sistem informatic de monitorizare bibliometrică;
- corelarea instrumentului bibliometric creat cu celelalte componente ale sistemului informaţional naţional în domeniul ştiinţei şi inovării „Potenţialul ştiinţific al Republicii Moldova”;
- stabilirea modalităţilor utilizării indicatorilor bibliometrici la elaborarea politiicilor ştiinţifice şi în managementul sistemului naţional al ştiinţei şi inovării.

Raportul final al proiectului 

IBN în cifre (buclet .pdf)
 

PUBLICAȚII 2011

Articole în reviste naționale de categoria B

 1. Peritextul electronic al e-publicaţiei ştiinţifice: clic pe link
  Ungureanu E., Cojocaru Ir.
  Intellectus nr.2, 2011
   
 2. Recenzarea articolelor ştiinţifice în Republica Moldova: exigenţă sau formalitate
  Cuciureanu G., Jardan V.
  Intellectus nr. 1, 2011
    

PUBLICAȚII 2010   

Articole în reviste naționale de categoria B

 

 1. Instrumentul Bibliometric Naţional – sistem informatic performant, deschis, flexibil, scalabil
  Cojocaru I., Cuciureanu G., Moraru O.
  Intellectus nr. 2, 2010, pp. 44-55
   
 2. Intertextualitate, citat şi plagiat
  Ungureanu E.
  Intellectus, nr. 2, pp. 15-20


Articole în reviste naționale de categoria C

 1. Industria computerizată a dicţionarelor: scurtă privire
  Cojocaru I., Cojocaru Ir.
  Academos, nr. 1 (16)

Certificat de înregistrare în Registrul de Stat

 

Adeverinţă de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


Ultima actualizare:  30-01-2020 12:24:18
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova