ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Elaborarea Instrumentului Bibliometric Naţional

Accesări: 5644  Vizitatori unici: 1799

Codul                           10.819.08.01A

Durata                         2010 - 2011

Conducător                 Igor Cojocaru

Cuvinte-cheie

bibliometrie, scientometrie, instrument bibliometric, sistem informatic, referinţă bibliografică, articol ştiinţific, revistă ştiinţifică, indicatori bibliometrici

Rezumatul proiectului

Scopul proiectului este de a crea un Instrument Bibliometric Naţional, care să permită monitorizarea producţiei ştiinţifice din Republica Moldova şi să constituie o bază de date veridice pentru luarea deciziilor în domeniu.
Obiectivele specifice ale proiectului includ:
- analiza instrumentelor bibliometrice utilizate la nivel internaţional şi stabilirea elementelor bibliometrice relevante pentru sistemul naţional al ştiinţei şi inovării;
- elaborarea unor cerinţe tehnice naţionale pentru prezentarea producţiei ştiinţifice pe paginile electronice;
- crearea paginii web- model a revistei ştiinţifice naţionale;
- crearea fondului de lucrări ştiinţifice în format digital (e-bibliotecă ştiinţifică naţională)
- crearea unui sistem informatic de monitorizare bibliometrică;
- corelarea instrumentului bibliometric creat cu celelalte componente ale sistemului informaţional naţional în domeniul ştiinţei şi inovării „Potenţialul ştiinţific al Republicii Moldova”;
- stabilirea modalităţilor utilizării indicatorilor bibliometrici la elaborarea politiicilor ştiinţifice şi în managementul sistemului naţional al ştiinţei şi inovării.

Raportul final al proiectului 
 

PUBLICAȚII 2011

Articole în reviste naționale de categoria B

 1. Peritextul electronic al e-publicaţiei ştiinţifice: clic pe link
  Ungureanu E., Cojocaru Ir.
  Intellectus nr.2, 2011
   
 2. Recenzarea articolelor ştiinţifice în Republica Moldova: exigenţă sau formalitate
  Cuciureanu G., Jardan V.
  Intellectus nr. 1, 2011
    

PUBLICAȚII 2010   

Articole în reviste naționale de categoria B

 

 1. Instrumentul Bibliometric Naţional – sistem informatic performant, deschis, flexibil, scalabil
  Cojocaru I., Cuciureanu G., Moraru O.
  Intellectus nr. 2, 2010, pp. 44-55
   
 2. Intertextualitate, citat şi plagiat
  Ungureanu E.
  Intellectus, nr. 2, pp. 15-20


Articole în reviste naționale de categoria C

 1. Industria computerizată a dicţionarelor: scurtă privire
  Cojocaru I., Cojocaru Ir.
  Academos, nr. 1 (16)

Certificat de înregistrare în Registrul de Stat

 

Adeverinţă de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


Ultima actualizare:  13-09-2016 20:11:50
Sursa:   IDSI 

Social plugin